Erwin Dijkman zaait het 'zomergloed' langs een van de weilanden in 't Zwiepse Broek. Jan Dinkelman en Henk van Bindsbergen harken het zaadmengsel in. Foto: Jan Hendriksen,
Erwin Dijkman zaait het 'zomergloed' langs een van de weilanden in 't Zwiepse Broek. Jan Dinkelman en Henk van Bindsbergen harken het zaadmengsel in. Foto: Jan Hendriksen, (Foto: )

Agrariërs zaaien akkerranden in met zonnebloemen, mosterdzaad, klaver en diverse bloemen en granen

BARCHEM – Menigeen is ongetwijfeld ze wel eens tegengekomen: de bloeiende randen langs akkers en weilanden. Mooi om te zien als men langs een akkerrand rijdt of fietst, maar ook heel nuttig. In de akkerranden vinden namelijk insecten, vogels en wild hun voedsel en bescherming. Maar dan zal er in de komende weken wel regen moeten vallen. Anders ontkiemen de zaden niet.

Door Jan Hendriksen

Met vereende krachten werd zaterdag in het Zwiepse Broek in Barchem op zo'n twintig locaties langs diverse randen en in hoeken van weilanden en akkers ruim een halve hectare 'zomergloed' gezaaid. Het 'gloed' bestaat uit onder meer zonnebloemen, mosterdzaad, klaver en diverse bloemen en granen. Op authentieke wijze zaaide, na een mechanische bewerking van de perceeltjes met hulp van Loonbedrijf Hoftijzer uit Lochem en Overmars Tuin en Park uit Twello, Erwin Dijkman met een 'olderwets' zaaivat om zijn nek het zadenmengsel. Op particulier initiatief staken vorig jaar voor het eerst enkele Barchemse en Lochemse boeren en particulieren samen met enkele plaatsgenoten die het jacht in het Zwiepse Broek beheren de koppen bij elkaar om dit 'zaai project' gestalte te geven. "De hoeken en randen die we hebben ingezaaid zijn vaak moeilijk mechanisch te bewerken door de agrariërs en liggen vaak zodanig gesitueerd dat optimale groei van gewassen niet mogelijk is. Op deze wijze vergroten en bevorderen we de biodiversiteit en dat is een potentieel nut voor insecten, vogels en wild dat hier vertoefd", zo verklaart Erwin Dijkman die een van de jachtbeheerders van het 350 hectare grote gebied in het Zwiepse Broek is. In de afgelopen weken en de komende weken zullen honderden boeren, voornamelijk onder regie van de agrarische collectieven in Nederland weer bloemrijke akkerranden inzaaien. "Maar wij doen dit op particulier initiatief. Probleem blijft echter de regelgeving rond de mest plaatsingsruimte. Anders zouden er in dit gebied veel meer deelnemers zijn", zo laat agrariër René Lubberdink weten. .

'Zoem mee'
René Lubberdink weet verder te vertellen dat de gemeente Lochem dit jaar ook weer de actie 'Zoem mee' houdt. De gemeente wil met boeren zo'n 20 à 25 strekkende kilometer zonnebloemranden rond maisvelden aanleggen. De zonnebloemen kunnen tegelijkertijd met de mais worden gezaaid en geoogst. Vorig jaar werden in Lochem ook zonnebloemlinten ingezaaid. Het project wordt ondersteund door ForFarmers, loonwerkers en De Innovatieve Coöperatie, waarin boeren samenwerken aan duurzame vernieuwingen voor landbouw en landschap. Deelnemers krijgen een vergoeding van vijftig eurocent per strekkende meter. Dit jaar wil de gemeente ook experimenteren met andere gewassen onder de zonnebloemen, die helpen om onkruid binnen de perken te houden. "Maar ons zaaiproject staat daar geheel los van", aldus Lubberdink.

Landelijke Zaaidag
Jeroen van de Kolk laat namens de initiatiefnemers weten dat men met dit project een voorschot neemt op de Landelijke Zaaidag. "Op 22 april organiseren de Bijenstichting en Stichting Bijenvrienden de Landelijke Zaaidag voor bijen en vlinders. Op die dag wordt iedereen gevraagd om overal bloemstroken aan te leggen, waardoor één lang bloemenlint ontstaat waar alle zoemers en fladderaars van kunnen profiteren. Maar die zijn wij met dit 'zaaiproject' mooi voor geweest." Namens de initiatiefnemers is men van harte welkom om als wandelaar of fietser de 'bloemenpracht' de komende maanden te komen bewonderen.


Meer berichten