Ledenvergadering Oranjevereniging Ruurlo

Ledenvergadering Oranjevereniging Ruurlo

RUURLO – Oranjevereniging Ruurlo houdt donderdag 21 maart de algemene ledenvergadering bij café-restaurant De Keizerskroon. Aanvang 20.00 uur. Naast het jaarverslag en het financieel verslag zal ook de kascommissie verslag uitbrengen over 2018 en zal de begroting van 2019 behandeld worden. Bij de bestuursverkiezingen zijn Helma Roekevisch, Richard Haakmeester en Peter ten Berge zijn aftredend en herkiesbaar. Lisa Nijen Es wordt voorgedragen als nieuw pr-commissielid. Tijdens de vergadering wordt het programma van Koningsdag en de Septemberfeesten 2019 gepresenteerd.

Meer berichten