Peter Nieuwenhuizen op de plek waar het kunstwerk komt. Foto: Rob Stevens
Peter Nieuwenhuizen op de plek waar het kunstwerk komt. Foto: Rob Stevens (Foto: )

Ode aan meester Willem Heuvel

BORCULO - Rondom de Joriskerk staat de geschiedenis van Borculo gebeeldhouwd in de vorm van allerlei monumenten. Vrijdag 10 mei komt daar een nieuw kunstwerk bij. Precies 93 jaar na zijn sterfdag in Borculo op 10 mei 1926 wordt een bronzen borstbeeld onthuld van de legendarische 'meester' Hendrik Willem Heuvel. Met ernaast een ornament van cortenstaal dat zijn werk uitbeeldt, een waaier van drie boeken met voorop herkenbaar één van zijn bekendste uitgaven: 'Oud-Boerenleven in den Achterhoek'.

Door Rob Stevens

Het kunstwerk komt in de nis van de Joriskerk waar vroeger het 'meisterbenksken' stond. Het bankje van waar de namen van kinderen voor de inentingen in de kerk werden afgeroepen. Peter Nieuwenhuis gaat het historisch erfgoed van Borculo aan het hart. Peter: "Het kunstwerk komt er dankzij de Historische Vereniging Borculo. Hendrik Willem Heuvel is in 1864 geboren op boerderij Blauwhand in de buurtschap Olden bij Laren en werd in 1901 hoofd van de Hofschool in Borculo, waar nu het brandweermuseum is gevestigd."

Nieuwenhuis interesseert zich voor de historie van Borculo. Met de Historische Vereniging Borculo ziet hij in het zichtbaar maken van de geschiedenis van Borculo een manier om de leefbaarheid van het kleine stadje op peil te houden. Jeugd is daarbij belangrijk. De dag van de onthulling van de monumenten komen een aantal basisscholen kennismaken met het gedachtengoed van Hendrik Willem Heuvel. Daarna is er voor hen een rondleiding in museum Lebbenbrugge. Augustus 1926 werd de meester H. W. Heuvelstichting werd opgericht, op initiatief van de Oudheidkundige Vereniging 'de Graafschap'. De stichting beheert bijna honderd jaar later museumboerderij 'de Lebbenbrugge' nog zoveel mogelijk in de geest van Meester Hendrik Willem Heuvel. De Studiekring Meester Heuvel bestudeert het werk van Heuvel (1864-1926) en publiceert daarover. Het feit dat zoveel instanties zich nog met het gedachtengoed van de schoolmeester en historicus bezighouden, zegt iets over zijn status.

Op het Muraltplein rond de Joriskerk staan inmiddels ettelijke monumenten die naar de geschiedenis van Borculo verwijzen. Binnenkort komt het monument van Heuvel daar dus bij. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een documentaire over de historie van Borculo en een app die de geschiedenis verteld achter de diverse monumenten.

Peter vertelt dat de passie voor de streekhistorie in zekere zin Heuvels dood is geworden. Na de stormramp in 1925 was er discussie over wat er met de restanten van de kerk moest gebeuren. Sommigen zagen toekomst in de kerk als ruïnemonument ter herinnering aan de stormramp. Anderen maakten zich hard voor een nieuwe kerk. Het is aan de bemoeienis van Hendrik Willem Heuvel te danken dat de kerk geheel in de oude staat werd hersteld. Dat hele proces had hem echter wel de nodige energie gekost. Zoveel, dat hij als gevolg van nierfalen op 10 mei 1926 het leven liet.

Meer berichten