De Olde Mölle als een beeldmerk van Berkelland. Foto; Rob Stevens
De Olde Mölle als een beeldmerk van Berkelland. Foto; Rob Stevens

'Berkelland, waar ligt dat?'

BERKELLAND - Ook de burgemeester moet zijn collega's in den lande nog wel eens uitleggen waar Berkelland nu precies ligt. Maar dat geldt wel voor meer gemeenten. Het plan is nu Berkelland wat meer op de kaart te zetten, uit te dragen, te promoten. Berkelland gaat aan 'Citymarketing doen'. In de vorm van een promotiecampagne.

Door Rob Stevens

Berkelland een 'City'? Dat vindt burgemeester Joost van Oostrum niet. Van Oostrum: "Maar het is nu eenmaal het jargon dat bij dit soort operaties gebezigd wordt. En of het nodig is? Voor Berkelland als onderdeel van de Achterhoek is promotie niet nodig. Dat gebeurt Achterhoek-breed al goed en genoeg. De Achterhoek is een sterke merknaam, toeristisch doet die het goed. Ik denk wel dat Berkelland zelf altijd wat te bescheiden is geweest. We gaan nu eerst bestuderen hoe we dat kunnen verbeteren."

De eerste burgemeester van Berkelland, Hein Bloemen, is gekozen op zijn profiel als verbinder om de afzonderlijke kernen tot een 'Berkellands geheel' te smeden. Van Oostrum, als zijn opvolger, is mede gekozen om Berkelland naar buiten toe meer uit te dragen. Dat kan nu omdat er budget beschikbaar voor is gesteld: 35.000 euro per jaar.

Er komt eerst een plan van aanpak. Joost van Oostrum vindt dat je zo'n operatie het best kunt beginnen bij de eigen inwoners en ondernemers. "Dat zijn immers je beste ambassadeurs. Bij het opstellen van het promotieplan zullen zij worden betrokken. In interviews wordt hun mening hierover gevraagd. Een onderzoek moet duidelijk krijgen wat de sterke en zwakke kanten zijn van Berkelland en hoe er te leren is van goede en slechte voorbeelden van dit soort campagnes elders in het land. Uiteindelijk moet dat leiden tot een schets van de identiteit van Berkelland. Hoe willen we dat anderen ons zien, op welke aspecten zetten we de gemeente in de schijnwerpers? In de fase daarna komt het er op aan te bepalen bij welke doelgroepen je dat beeld onder de aandacht wilt brengen en op welke manieren."

Joost van Oostrum zegt dat het 'om meer gaat dan een stickertje op je auto'. "Inwoners zullen bij dit proces betrokken worden. In mijn vorige gemeente Rhenen hebben we hier ook mee gestoeid. Daar zijn we begonnen met een lijstje met de tien hoogtepunten van Rhenen. De vraag daarna was welke van de hoogtepunten nu eigenlijk het best bij het karakter van Rhenen past. Zo ongeveer zal het straks ook in Berkelland gaan. Waar herkennen anderen ons straks op? Opdat mensen zich daarna zullen afvragen waar Berkelland eigenlijk ligt. Waar het te vinden is." In het najaar hoopt Van Oostrum dat de onderzoeksfase afgerond is op basis waarvan vervolgens dan promotionele activiteiten kunnen worden ontplooid.

Meer berichten