Vrouwen van Borculo jubileert

Vrouwen van Borculo viert 70-jarig bestaan

BORCULO - De vereniging Vrouwen van Borculo viert op 16 maart het 70-jarig bestaan.

In Borculo werd op 16 maart 1949 een afdeling van de Nederlandse Bond van Plattenlandsvrouwen (NBvP) opgericht. De leden woonden in Borculo en omliggende dorpen. De doelstelling was destijds: het behartigen van de belangen van boerinnen en andere vrouwen van het platteland, in de ruimste zin van het woord. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren maatschappelijk werk, opvoeding, woninginrichting en andere huishoudelijke activiteiten en -voorlichting. In korte tijd groeide de vereniging naar een ledenaantal boven de 200. In 1959 is de vereniging opgesplitst. De dorpen Geesteren en Gelselaar hadden een eigen vereniging opgericht. Enkele jaren later koos Haarlo ook voor een eigen zelfstandige vrouwenvereniging.
Het emancipatieproces voor de vrouw kreeg steeds meer aandacht. In de jaren negentig is wettelijk vastgelegd, dat vrouwen geacht worden economisch zelfstandig te zijn. Rond 2000 werd er veel gesproken over de toekomst van de NBvP en de rol van de vrouw in de veranderende samenleving. De NBvP veranderde haar naam in 'Vrouwen van Nu.

In 2013 besloot Borculo het lidmaatschap van de NBVP op te zeggen. De naam werd gewijzigd in Vrouwen van Borculo. De doelstelling van de vereniging is nu: het samenbrengen van vrouwen uit Borculo en omgeving op sociaal, cultureel, maatschappelijk en creatief gebied, en het bevorderen van activiteiten voor de leden. De vereniging staat open voor vrouwen van alle gezindten en onthoudt zich politieke keuzes.

De vereniging telt rond de 170 leden en is nog steeds groeiende. Er worden veel activiteiten georganiseerd door een tuinclub, een reiscommissie, een culturele commissie, een leeskring en er kan worden gewandeld. Borculo is in twaalf wijken verdeeld, elke wijk heeft een wijkdame, zij zorgt voor communicatie en bij ziekte of kroonjaren voor een attentie. Elke maand is er een ledenavond met een afwisselend programma van lezingen, cabaret, presentaties tot vrolijke muzikale avonden.

Meer berichten