Een deel van de jubilerende vrouwen. Foto: PR
Een deel van de jubilerende vrouwen. Foto: PR

Vrouwen van Nu Ruurlo huldigt zeventien trouwe leden

RUURLO – Maar liefst zeventien vrouwen werden vorige week donderdagavond in zaal De Keizerskroon tijdens de de afdelingsvergadering van de Vrouwen van Nu Ruurlo gehuldigd voor hun dertig-, vijfendertig-, veertig-, vijfenveertig- of vijftigjarig lidmaatschap.

Lammie Bakering-Weltes, Gerry ten Dolle-te Veldhuis, Gerrie Kettelarij-Bloemendaal en Catrien Lievestro-Schepers werden gehuldigd voor hun dertigjarig lidmaatschap. Vijfendertig jaar lid zijn Dinie ten Arve-Eggink, Dinie ten Arve-Norde, Marie Dijkman- Visschers, Hannie Rouwenhorst-Korten, Hermien Schroer-Dijkman en Janna te Peele-te Strake. Veertig jaar lid zijn Mini Klein Bleumink-Meerbeek, Willemien Bleumink-Sieverink, Jenny Klein Haneveld-Stegeman en Marietje Rossel-Wolsink. Gerrie Hakken-Scholten en Johanna Rijkekbarg-Stegeman zijn vijfenveertig jaar lid. Bertha Wassink-Kappert spant de kroon met vijftig jaar lidmaatschap.

Tijdens de ledenvergadering werd het financiële verslag toegelicht en het secretariële verslag besproken. Tevens werd er afscheid genomen van de wijkcontactdames Roelien Adams van wijk 5, zij wordt opgevolgd door Gerda Oonk , Gerrie Kappert wijk 9 wordt opgevolgd door Hannie Dijk. Hanneke Nijveld was als kascommissielid aftredend; zij wordt opgevolgd door Marian Tragter. In het bestuur waren aftredend en niet herkiesbaar Ali Leusink en Wilma Assinck. Als nieuwe bestuursleden komen Riki Groot Blumink en Francien Ribbers het bestuur versterken. Na de pauze brachten de vrouwen van de wijken 3 en 12 een gevarieerd programma op de planken. Alle vrouwen beloonden hen met een groot applaus. Er waren 125 vrouwen aanwezig. Aan het slot van de avond bedankte voorzitster Ingrid Vreman de vrouwen die er weer een geweldige avond van hadden gemaakt.

Meer berichten