: Wethouder Gerjan Teselink en Platform BV Berkelland voorzitter Erna Koeslag. Foto: Rob Weeber
: Wethouder Gerjan Teselink en Platform BV Berkelland voorzitter Erna Koeslag. Foto: Rob Weeber

Platform BV Berkelland, partner in transitair ondernemerschap

BERKELLAND - Het is al vaak gezegd, 'we leven in een verandering van tijdperk'. Bedenker Jan Rotmans gaf daarmee uiting aan zijn visie op een nieuwe, duurzame en van onderaf beïnvloede samenleving waarin oude, maatschappelijke waarden zouden gaan schuiven. Inmiddels is de maatschappij al een paar jaar in beweging en wordt langzaam een nieuwe economie zichtbaar waar begrippen als betekenisvol ondernemerschap, duurzaamheid, circulair en smart werken niet meer weg te denken zijn. De transitie vraagt veel van ondernemers en het adagio is dan ook samenwerken om op tijd met de al rijdende trein mee te kunnen. Hierover spraken we met wethouder Gerjan Teselink en Platform-voorzitter Erna Koeslag.

Door Rob Weeber

'Gemeente is meer dan scheidsrechter'
Wethouder Gerjan Teselink weet het: ook in Berkelland wordt hard gewerkt aan de toekomstbestendigheid van het ondernemersklimaat. Waar traditioneel de gemeente misschien wel de belangrijkste rol vervulde, heeft ook hier de transitiegedachte de overlegtafel 'van onderaf' gevuld. De gemeente wil actief meedenken in oplossingen voor het beste ondernemersklimaat. De oprichting van de IKB in 2006, het Platform BV Berkelland in 2012 en het Team EZ in 2016 hebben belangrijke impulsen gegeven aan een samenvloeiing van gemeenschappelijke, economische belangen op één overlegtafel. Inmiddels is er naast een intensief contact tussen het Platform BV Berkelland en het Team EZ ook een vierwekelijks overleg tussen de wethouder Economische Zaken Gerjan Teselink en de voorzitter van het Platform BV Berkelland Erna Koeslag. Ze hebben elkaar nodig om de gezamenlijke doelen te behalen. "In ons vierwekelijks overleg bespreken we belangrijke onderwerpen op een vriendschappelijke wijze", legt Gerjan Teselink uit. "De toon is kritisch naar elkaar, maar wel met respect voor elkaars positie en belangen. Deze houding kweekt veel wederzijds begrip en is daardoor effectief om ons gezamenlijk doel te bereiken, een goed ondernemersklimaat in Berkelland. Als gemeente willen we niet meer alleen scheidsrechter zijn, maar een actieve rol hebben in de ontwikkeling van het ondernemersklimaat."

'Gesprekspartner namens het collectief'
Het Platform BV Berkelland is een samenwerkingsverband van lokale ondernemersverenigingen, IKB en gemeente in nauwe samenwerking met Onderwijs en LTO. Het kent geen leden, alleen maar partners. "Wij staan niet iedere dag op de voorgrond", begin Erna Koeslag, "en daardoor lijkt het wellicht alsof we niet actief genoeg zijn. Maar schijn bedriegt. Jaarlijks organiseren we bijvoorbeeld De Dag voor de Berkellandse Ondernemer met de Naober Boost Award-uitreiking. Daarnaast zijn er binnen ons Platform een viertal projectgebieden gedefinieerd waarbinnen projecten door vertegenwoordigers van onze partners opgepakt en gerealiseerd worden. Dit zijn IKB/Bedrijvenparken, Centrum, Evenementen en Toerisme, Regio/Euregio en Werkgelegenheid, School en Bedrijf. Onze missie is helder, wij willen een stevige gesprekspartner van de gemeente zijn en begrip kweken voor de belangen van onze partners. Daarom zit ik iedere vier weken met de wethouder om tafel en heb ik veel contact met het Team EZ. Maar we hebben ook dezelfde missie en moeten die samen realiseren. Daarom is de gemeente ook partner van het Platform. Het voordeel van het Platform is dat zij haar voelsprieten diep in de economische samenleving heeft. Via de lokale ondernemers- of bedrijvenparkverenigingen wordt waardevolle informatie aangeleverd die wij vervolgens doorspelen aan de gemeente. Feitelijk vormen we de directe vertegenwoordiging van deze verenigingen naar buiten toe. Dat is overigens niet alleen richting de gemeente, want we zijn bijvoorbeeld ook vertegenwoordigd in de Euregio. De individuele leden van de verenigingen echter zijn geen lid van ons platform. Zij worden indirect door ons vertegenwoordigd."

Het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) bijvoorbeeld is een project waar de samenwerking tussen gemeente en het Platform gevraagd is. Dit is een provinciaal programma gericht op het tegengaan van een overaanbod van werklocaties, zoals bedrijventerreinen, kantoren en perifeer gelegen (aan de rand of zelfs buiten het centrum gelegen; red.) winkels. De invulling van de openbare ruimte is niet altijd makkelijk, maar belangrijk is dat bestaande bedrijven moeten kunnen uitbreiden en nieuwe bedrijven een vestigingskans krijgen. Verduurzaming van bedrijventerreinen, aanleg glasvezelkabel, plannen voor centrumontwikkeling in de kernen, subsidies binnenhalen voor uitvoerings- of pilotprojecten, het ondernemersfonds, de aanleg van de N18, arbeidsparticipatie, het zijn allemaal gezamenlijke vraagstukken waarbij het Platform betrokken is (geweest).

Ook Team EZ is iedere dag druk in de weer voor ondernemend Berkelland. Zij vormt de dagelijkse liaison tussen de individuele ondernemers, de verenigingen en de gemeente en werkt tevens aan begrip voor elkaar. De getrapte vertegenwoordiging is een mooi resultaat in Berkelland en heeft zeker bijgedragen aan het positieve vestigings- en ondernemersklimaat dat de gemeente kent. Volgend jaar komt de nieuwe Economische Agenda voor de periode 2020-2024 uit. Ook hier is het Platform bij betrokken.

Nederland is in beweging, in transitie. Berkelland met behulp van gemeente en Platform BV Berkelland ook. Het Platform bij monde van Erna Koeslag is ondernemend en heeft een sterke rol in de economische discussie ter bevordering van het ondernemersklimaat. Maar zonder goede samenwerking met en input van alle aangesloten partners is transitair ondernemerschap niet mogelijk.

Meer berichten