Thema-avonden rond geloof en maatschappij

BARCHEM - Pastores van de geloofsgemeenschappen in Barchem en Lochem hebben het initiatief genomen om thema-avonden te organiseren voor alle aangesloten geloofsgemeenschappen op verschillende plaatsen. "Vaak spreken we alleen in onze eigen kring over thema's rond geloof en maatschappij. Daarom nodigen wij elkaar uit om, over de grenzen van onze geloofsgemeenschap heen, elkaar te ontmoeten rond thema's die er voor ons toe doen", aldus pastor Jan Leijenhorst van de Hervormde Gemeente Barchem namens de gezamenlijke geloofsgemeenschappen in Barchem en Lochem.

Inmiddels is de eerste bijeenkomst van dit jaar al geweest. Deze was in het BIC, het Bezielend Inspiratie Centrum gevestigd in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Noorderwal in Lochem. In deze bijeenkomst ging het over persoonlijke groei en het bereid zijn kritisch naar jezelf te kijken. "Petra Hes en Reinoud Wieling gingen met de aanwezigen aan de slag om meer zelfkennis te ontwikkelen en nieuwe inzichten over onszelf verkrijgen", zo verklaart Jan Leijenhorst.

De tweede avond is op woensdag 20 februari om 20.00 uur in De Hooiplukker in Lochem. Jan Leijenhorst: "Kinderen en kleinkinderen groeien op in een wereld waarin je sterk in je schoenen moet staan om te overleven. Maar aandacht voor anderen, delen, geloven in God: wat kun je daar mee? Hoe breng je iets over van je eigen overtuigingen in een ik gerichte wereld? Daarover gaan we die avond onder leiding van Carla Boven, deskundige op het gebied van jeugd en jongeren, in gesprek."

"Hoe ga je om met een partner die er nog is, maar die er door het ontstane hersenletsel ook niet meer is?" Jan Voortman werkt in de begeleiding van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en komt nogal eens partners tegen in diepe rouw. Een ingewikkelde rouw: de partner leeft nog en woont soms zelfs in hetzelfde huis. Kun je wel rouwen om een levende? Mag je wel rouwen en moet je niet dankbaar zijn dat de ander er nog is? Hoe moet je omgaan met die geliefde mens, die niet meer de mens is waarmee je zoveel gedeeld hebt? Deze indringende vragen omtrent deze vorm van rouwen wil Jan Vootrman op die avond met de aanwezigen verkennen. Deze avond vindt plaats op woensdag 13 maart om 20.00 uur in De Wingerd in Barchem.

Meer berichten