Een steenuil in de boom. Foto: Henk van de Burg
Een steenuil in de boom. Foto: Henk van de Burg

Cursus 'Alles van het landschap Geesteren'

GEESTEREN - Voor iedereen die meer wil weten over aanleg en beheer van landschap en over ecologie op en om het erf, houdt Stichting Landschapsbeheer Gelderland de cursus 'Alles van het landschap Geesteren'. Deze driedelige cursus start op 26 februari. In twee theorieavonden en een praktijkdag leert men over het hoe en waarom van aanleg en beheer van bomen en struiken én over maatregelen die helpen bij het vergroten van de biodiversiteit op eigen terrein. Aanmelden voor de cursus kan via www.landschapsbeheergelderland.nl.

De cursus wordt maakt deel uit van het project Levend Landschap Geesteren en wordt verzorgd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Cursusprogramma
Dinsdag 26 februari: Theorieavond 'Landschappelijke beplanting aanleg en beheer' (19.30 uur - 21.30 uur): wat kom er kijken bij de aanplant en het bijbehorende beheer van alle relevante landschapselementen rondom Geesteren zoals bijvoorbeeld hoogstamfruitbomen, houtsingels, knotbomen, hagen en solitaire bomen.

Dinsdag 12 maart: Theorieavond 'Biodiversiteit op en om het erf' (19.30 uur - 21.30 uur): hoe kunt u rekening houden met de wensen van allerlei dierlijke erfbewoners wat betreft voedsel, nestgelegenheid en schuilplekken. Met speciale aandacht voor (wilde) bijen, vlinders, erfvogels en kleine zoogdieren.

Datum nog te bepalen: Praktijkochtend 'Biodiversiteit op en om het erf' (9.00 uur - 12.30 uur): hoe kunt u uw erf en omringende percelen aantrekkelijker maken voor allerlei dieren? Ter inspiratie worden één of twee erven bezocht die hier op eigen wijze invulling aan geven. Ook is er aandacht voor het zogenaamde sinusbeheer bij maaien.

De locatie van de beide theorieavonden is Dorpshuis De Zunnekamp, Zonnekamp 11 in Geesteren. Datum en locatie van de praktijkochtend wordt gedurende de theorieavonden in overleg afgesproken.

Het maximum aantal deelnemers aan de cursus is 25 personen.

Meer berichten