Burgemeester Joost van Oostrum tijdens de bijeenkomst. Foto: Rob Weeber
Burgemeester Joost van Oostrum tijdens de bijeenkomst. Foto: Rob Weeber

Gemeente waarschuwt voor criminaliteit in buitengebied Berkelland

BERKELLAND - Berkelland behoort tot de politie-eenheid Oost-Nederland die Gelderland en Overijssel omvat. Het is een van de tien politie-eenheden die Nederland kent. In navolging van de zuidelijke provincies Brabant en Limburg wordt ook het buitengebied van Berkelland steeds meer gebruikt als productie- en afvallocatie voor synthetische drugs en hennep en blijken grote landbouwvoertuigen een makkelijke prooi. De indruk bestaat dat de criminaliteit zich verplaatst vanuit het zuiden, maar volgens Anton Jansen van het Platform Veilig Ondernemen breiden de activiteiten zich juist uit. Criminaliteit leidt tot ondermijning, verwevenheid van onder- met bovenwereld.

Je kunt maar een keer nee zeggen
In Rekken werd maandagavond 14 januari voor zo'n honderd man een presentatie gegeven over de gevaren die voor het buitengebied bestaan. De gemeente Berkelland organiseerde deze bijeenkomst in samenwerking met de politie en brandweer, Platform Veilig Ondernemen (PVO), Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Meld Misdaad Anoniem en de reclassering. Een veel voorkomende situatie is een lege boerenschuur die (ondoordacht) verhuurd wordt en achteraf voor illegale activiteiten blijkt te zijn gebruikt. Dat kan voor hennepteelt zijn, maar ook voor het illegaal dumpen van asbest, synthetische drugsproductie of drugsafval et cetera. De productie van drugs is lonend, zo rekende de politie gisteren voor. Een vierkante meter hennepplantjes bijvoorbeeld bestaat uit 16 plantjes. Ieder plantje is goed voor 120 euro opbrengst per oogst en er wordt met binnenteelt om de 6-8 weken geoogst. Een gemiddelde plantage heeft 300 hennepplantjes en een jaaromzet van 180.000 euro. De hennepomzet binnen de politie-eenheid Oost wordt jaarlijks geschat op 1 miljard euro. Die van synthetische drug echter op 2 miljard euro. Berkelland rolde vorig jaar 5 hennepplantages op, maar naar schatting is dit slechts een druppel op de gloeiende plaat. Zolang er astronomische winsten worden behaald, droogt de stroom niet snel op. De agrarische sector is aan schommelingen onderhevig en het is verleidelijk om een leegstaande schuur voor tienduizenden euro's te verhuren. De waarschuwing gisteren was duidelijk. Niet doen, je kunt maar een keer nee zeggen. Zodra je toch zwicht, blijft je de speelbal van de criminelen met alle gevolgen van dien. De goedwillende verhuurder cq. grondeigenaar die slachtoffer van drugs(afval) of andersoortig afval wordt, draait bovendien nog steeds voor alle opruimingskosten op.

Criminaliteitsbestrijding buitengebied doe je samen
Het is ondoenlijk voor de politie om het buitengebied afdoende te controleren en de inzet van nieuwe technieken ter controle van het buitengebied staat nog in de kinderschoenen. Mede daarom wordt er een direct beroep gedaan op de inwoners. Iedere 'verdachte beweging' moet idealiter gerapporteerd worden, hetzij aan de wijkagent, op het bureau, bij de boa of bij Meld Misdaad Anoniem. Deze laatste mogelijkheid garandeert volledige anonimiteit van de melder, iets wat veiliger voelt als het bijvoorbeeld om de buurman gaat die zijn schuur verhuurt. 'M', zoals Meld Misdaad Anoniem heet, is geen politiedienst, maar een onafhankelijk meldpunt en te bereiken onder 0800-7000. Het krijgt jaarlijks zo'n 15.000 meldingen. Ter vergelijking, vanuit Berkelland waren dat er in 2018 slechts 18, een aantal dat onder het gemiddelde ligt.

Meer berichten