Foto:

Aanschaf AED op initiatief van Henri Dunantlaan

RUURLO – Op initiatief van Frank Hobelman startte Buurtvereniging Henri Dunantlaan eind vorig jaar een actie om in samenwerking met de Hartstichting geld in te zamelen voor de aanschaf van een AED in hun woonomgeving. Hiermee wil de buurtvereniging de overlevingskans van buurtgenoten die een hartstilstand krijgen vergroten. En de actie werd een groot succes. In een mum van tijd had de Henri Dunantlaan via het crowdfundingplatform BuurtAED.nl onder het motto 'Samen brengen we geld bij elkaar' het beoogde inzamelingsbedrag van 2530 euro voor de aanschaf van een AED bij elkaar. In dit bedrag is de donatie van duizend euro van Philips inbegrepen. BuurtAED.nl is namelijk een initiatief van de Hartstichting en Philips om Nederland (hart)veiliger te maken.

Door Jan Hendriksen

Directe aanleiding voor het initiatief voor de aanschaf van een AED in de omgeving van de Henri Dunantlaan waren de Septemberfeesten. "We hadden vorig jaar voor onze straatversiering een nieuw thema gekozen: Het Rode Kruis. Henri Dunant is namelijk een van de grondleggers van het Rode Kruis. En zie: we wonnen met ons nieuw gekozen thema de Aanmoedigingsprijs van Oranjevereniging Ruurlo en hebben die aan het Rode Kruis geschonken. We vonden dat een mooi passend goed doel want het had een directe link met onze straat. Het Rode Kruis Berkelland was blij met de donatie en publiciteit en heeft ons als waardering toen een aantal reanimatiecursussen aangeboden. En toen kwam het gesprek op gang met de vraag: moeten we er hier in de buurt geen AED hebben hangen? Onze buurt is namelijk nog een 'witte vlek' in Ruurlo op dit gebied", zo verklaart Frank Hobelman.

Voorbereid
Tijdens de kerstvakantie met al z'n acties zoals Serious Request kwam het idee weer bovendrijven. Frank Hobelman: "Toen is de actie opgezet. Immers we hadden het er al over gehad. En als er ooit iemand een hartaanval krijgt in onze omgeving dan ben je voorbereid en heb je alles gedaan wat je kunt doen. We hebben toen een mail naar alle buurtbewoners gestuurd waarin we uiteen hebben gezet wat ons doel was. En direct kwamen er al snel enkele flinke donaties binnen. Iedereen gaf wat ze konden missen en zagen het nut ervan in. Ook de aangrenzende Garvelinkkampweg heeft als buurtvereniging een flinke donatie gedaan. Maar het mooiste was dat ook kinderen bedragen doneerden. Zo kreeg je het gevoel dat iedereen ermee bezig was. Binnen een week kregen we het bericht van het
platform BuurtAED.nl dat de actie voltooid was. Ik ben dan ook ontzettend trots op alle donateurs die binnen korte tijd dit mooie bedrag samen bijeen hebben gebracht."

Belangrijk
Binnenkort kan Buurtvereniging Henri Dunantlaan de AED verwachten. Deze zal dan zelf gemonteerd worden.
De precieze locatie is nog ter overweging en afhankelijk van de voorzieningen. "We hebben een aantal technici in de buurt die de montage willen verzorgen. Wel is het belangrijk dat de AED van elektriciteit voorzien wordt. Hierover zijn we in gesprek met de gemeente Berkelland. Deze heeft aangegeven het nut van de aanschaf van een AED ervan in te zien en ook zeker haar steentje zou willen bijdragen. We hopen dat de AED in het eerste kwartaal van 2019 bedrijfsklaar te hebben", zo verklaart Frank Hobelman tot slot.

Meer berichten