Marianne Kok dacht en denkt mee over de wijze waarop het Knooppunt Mantelzorg wordt ingevuld. Foto: Rob Stevens
Marianne Kok dacht en denkt mee over de wijze waarop het Knooppunt Mantelzorg wordt ingevuld. Foto: Rob Stevens

Knooppunt Mantelzorg: 'werken vanuit de bedoeling'

BERKELLAND - Berkellanders worden steeds meer betrokken bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid. Een voorbeeld is het nieuwe Knooppunt Mantelzorg. Een vorm van ondersteuning die de zorg niet overneemt maar deze voor de mantelzorger wel kan verlichten. Voor de opzet van het knooppunt is te rade gegaan bij mantelzorgers zelf. Wethouder Marijke van Haaren: "We hebben aan de mantelzorgers en andere ondersteuners gevraagd waar ze behoefte aan hebben. Op welke manier we hen het beste kunnen ondersteunen. Die informatie is gebruikt voor de vormgeving van het Knooppunt Mantelzorg."

Door Rob Stevens

Marianne Kok uit Neede maakt deel uit van de mantelzorgers die de gemeente adviseren over wat volgens hen nodig is voor een goede ondersteuning van mantelzorgers. Marianne put daarbij uit haar ervaringen met de begeleiding van haar vader tijdens diens ziekteproces. En ook voor haar moeder heeft zij gezorgd. Zoals veel mantelzorgers hulp bieden aan iemand uit de directe sociale omgeving. Mantelzorg komt meestal ongevraagd op je pad, daarin verschilt het van vrijwilligerszorg.
Marianne: "Ik heb het zelf mee gemaakt. De begeleiding van je ouders is een intensief proces. Hoe geef je mantelzorg dan een plek in je eigen bestaan? Naast de drukte van het dagelijkse werk of gezin. Daarvoor zijn vanuit de gespreksgroepen aanbevelingen gedaan. Ik heb de training 'De kunst van het zorgen en loslaten' gevolgd. Die mag ik nu zelf ook geven. Deze biedt hulp in dat proces. De cursus is er om mantelzorgers bij te staan die zichzelf als het ware zijn kwijt geraakt in de zorg voor een naaste. Maar het is ook gewoon fijn om daarbij in contact te komen met 'lotgenoten' waarmee je ervaringen kunt delen. Het knooppunt moet ook zichtbaar maken wat er al is aan ondersteuning. Want vaak weet je dat niet als mantelzorger. Je kunt bijvoorbeeld tijdelijk ontlast worden door iemand die de zorgtaken van je overneemt. Of een coach toegewezen krijgen, een mantelzorgwaardering ontvangen of gebruik maken van de verwendagen voor mantelzorgers. Dat moet je allemaal wel weten. Zelf zie ik het probleem dat jonge mantelzorgers te weinig aandacht krijgen omdat alleen partners in begeleidingsgesprekken betrokken worden. Voor de school is het van belang om van de thuissituatie van het kind op de hoogte te zijn. Net als dat voor een bedrijf het geval is voor een werknemer met een zieke partner. Het knooppunt kan daarin als spil in een netwerk een rol spelen. Ik ben positief over het contact met de gemeente. Er wordt gekeken vanuit de bedoeling, het perspectief van de werkende. De gemeente heeft de keus van mantelzorgers gehonoreerd om Spectrum als adviesorganisatie aan te wijzen, om een verdere invulling te geven aan de activiteiten en ondersteuningsvormen vanuit het knooppunt."
Het knooppunt mantelzorg wordt geen nieuw loket. Mantelzorgers kunnen er, met ICT-toepassingen als hulpmiddel, terecht voor hun vragen of verlangens. Professionals en organisaties kunnen er terecht om kennis te nemen van de vragen van mantelzorgers en wat de diverse aanbieders daarbij aan ondersteuning kunnen geven. Er gebeurt ook al veel zoals ook op de website van Voormekaar Berkelland is te lezen. Het Knooppunt moet de ondersteuning van de mantelzorgers stroomlijnen en verder versterken. Want mantelzorg is preventief. Het voorkomt dat een beroep moet worden gedaan op veel zwaardere zorg.

Meer berichten