Zonnepanelen op een dak van een woning vormen een steeds meer gebruikelijk beeld. Foto: Rob Stevens
Zonnepanelen op een dak van een woning vormen een steeds meer gebruikelijk beeld. Foto: Rob Stevens

Energiebesparende maatregelen: 'het mes snijdt aan twee kanten'

BERKELLAND - Regelmatig zie je busjes met zonnepanelen in het straatbeeld. Op daken beginnen zonnepanelen een vertrouwd beeld te worden. Of je ziet dat gevels aan slangen gekoppeld zijn voor spouwmuurisolatie. Het isoleren van woningen is gemeengoed aan het worden. De beschikbaarheid van subsidieregelingen speelt daarin zeker een rol.

Door Rob Stevens

Sinds 2016 is er subsidie beschikbaar voor dak-, gevel- en vloerisolatie en het plaatsen van HR++ glas. Deze regeling wordt verlengd en gaat, met terugwerkende kracht, in vanaf 1 oktober 2018 tot 31 december 2019. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. De woning moet voor 1980 gebouwd zijn. De subsidie bedraagt maximaal 500 honderd euro bij een minimale besteding van 1500 euro. In andere gevallen is de subsidie maximaal een derde van de totale kosten. Als minimaal zes 'buurt-aanvragen' worden gebundeld kan het subsidiebedrag 750 euro worden. Mits de minimale besteding dan wel 2250 euro is. De werkzaamheden moeten worden aangevraagd en uitgevoerd in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2019. De subsidie is eenvoudig aan te vragen via de gemeentelijke website: www.gemeenteberkelland.nl.

"De maatregel is populair. We hadden er een half miljoen voor uitgetrokken die nagenoeg is uitgekeerd. De maatregel wordt dus gecontinueerd. Ik verwacht van de landelijke overheid ook nog wel subsidieregelingen", aldus wethouder Gert-Jan Teselink. Teselink: "Het mes snijdt aan twee kanten. Door te isoleren stijgt je woning in waarde en bespaar je ook nog eens op de energiekosten. Het is niet makkelijk afwegen welke maatregelen in een individueel geval het meeste rendement opleveren. Daarom hebben we in de Achterhoek zogenaamde energiecoaches opgeleid."

Vaak wordt het eerst gedacht aan zonnepanelen of het aanbrengen van isolatie. Dat is een forse investering en mensen met een huurwoning zijn hiervoor aangewezen op hun verhuurder. Er zijn ook makkelijker en goedkopere manieren om energie te besparen in huis. Een energiecoach helpt bij het maken van een goede beslissing.
In het energie uitvoeringsprogramma 2015 - 2018 staat de ambitie geformuleerd dat Berkelland in 2030 energieneutraal is. Een tussentijdse evaluatie laat zien dat Berkelland daarvoor aardig op koers ligt. Alleen elektriciteitsbesparing, met name bij bedrijven en instellingsgebouwen, en de duurzame opwekking van energie blijven achter. Ook Achterhoek-breed liggen gemeenten achter ten opzichte van de gestelde doelen, met name wat betreft de opwekking van elektriciteit.

Meer berichten