Foto:

IJsclub Ruurlo zet ijsbaan 'gewoon' onder water

RUURLO – Laat de winter maar komen. IJsclub Ruurlo is er klaar voor. IJsclub Ruurlo zette traditioneel namelijk de ijsbaan aan de Wiersseweg op de zaterdag die het dichtst tegen 1 december aanligt 'gewoon onder water'. Zo ook dit jaar. Het waren de 'ijsmeesters' Evert Wezinkhof, Henk Makkink en Gerrit Klein Kranenbarg die afgelopen zaterdag de waterpomp in werking zette. 'It giet oan", zo sprak Evert Wezinkhof.

Door Jan Hendriksen

Er was vorige week wat onduidelijkheid ontstaan of IJsclub Ruurlo nu wel of niet de ijsbaan 'onder water' mocht zetten. Volgens een check op de website van Waterschap Rijn en IJssel gold het verbod op grondwateronttrekking voor een klein aantal natuurgebieden. "Daartoe behoorde niet onze locatie zodat onze baan gewoon onder water gezet kon worden. Het wachten is dus nu op het moment dat de baan dichtvriest en er geschaatst kan worden", aldus voorzitter Geert Cornelissen van IJsclub Ruurlo.

Die onduidelijkheid had tot gevolg dat de kaartverkopers die nog bezig waren om de jaarabonnementen te verkopen de nodige vragen kregen of de baan nu wel of niet zou opengaan als het zou gaan vriezen. Door een telefonische navraag bij Waterschap Rijn en IJssel door Geert Cornelissen werd duidelijk dat het beregeningsverbod in verband met de droogte in de afgelopen maanden per definitie niet geldt voor het onder laten lopen van een weiland zoals de IJsclub Ruurlo doet en is bedoeld voor beregening en of besproeiing. Waterschap Rijn en IJssel wil daarover binnenkort een nog duidelijker communicatiebericht naar buiten brengen.

IJsclub Ruurlo pompte op 1 december volgens het gebruikelijke schema daarom gewoon water op de ijsbaan. Op deze eerste collectieve 'werkdag' waren bijna alle bestuursleden van de negenhonderd leden tellende ijsclub aanwezig om hand- en spandiensten uit te voeren. Ook enkele vrouwen van de bestuursleden waren aanwezig. Zo werden door de vrouwen de ramen van het clubgebouw gewassen en werd door de mannen de fietsenstalling op het parkeerterrein ingericht.

Het oppompen van het water duurde ongeveer twee volle dagen totdat de gehele ijsbaan van een vijftien centimeter 'dikke' waterlaag was voorzien. "Doordat er een oerbank in de onderlaag zit sijpelt er relatief weinig water de ondergrond in. We hoeven dan ook in het verdere verloop van de winter bijna niet bij te pompen", zo verklaarde Evert Wezinkhof.

'IJstijd!'
Verder laat IJsclub Ruurlo weten dat de Koninklijke Nederlandse Schaats Bond waarbij IJsclub Ruurlo is aangesloten 'IJstijd!' heeft gelanceerd. Met dit initiatief wil de KNSB de schaatssport onder de basisschool jeugd onder de aandacht brengen. "Wij doen mee met dit initiatief. Wanneer wij de baan open kunnen doen zullen ook dit jaar de basisscholen worden uitgenodigd om te komen schaatsen. De KNSB trakteert hen vervolgens op een polsbandje met persoonlijke code waarmee de leerling een demo trainingsles bij een club naar keuze kan meemaken", zo verklaart Geert Cornelissen.

Ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering van IJsclub Ruurlo vindt donderdag 13 december in het clubgebouw aan de Wiersseweg 47a, plaats. Aanvang 20.00 uur. Naast de notulen wordt het jaarverslag 2017-2018 behandeld evenals het financieel verslag. Ook doet de kascommissie verslag. Bij de bestuursverkiezing zijn aftredend en herkiesbaar Gert van der Mast, Geert Cornelissen en Evert Wezinkhof. Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering schriftelijk aanmelden bij het bestuur, voorzien van tien handtekeningen van leden. Voor actuele informatie: www.ijsbaanruurlo.nl. Het telefoonnummers van IJsclub Ruurlo tijdens ijsperiodes is 06 20831561.

Meer berichten