PMD-container: 'een stap in de groene richting'

BERKELLAND - De PMD-container is al maandenlang onderwerp van gesprek. Deze container is bedoeld voor plastic, metaal en drankenkartons en vervangt de huidige plastic zakken. Nu is dan eindelijk de kogel echt door de kerk. Hij gaat er komen in Berkelland. Dat bleek tijdens de raadsvergadering. Dankzij steun van het CDA, VVD, Gemeentebelangen en GroenLinks.

Door Rob Stevens

Hilhorst van het CDA wil aan de bak. Hij verwacht met de introductie van de container een positieve bijdrage aan de milieudoelstellingen (rapport VANG; Van afval Naar Grondstof) van de gemeente. In 2020 moet de 250 kilo afval in de grijze container teruggebracht zijn naar honderd kilo. De PMD-container kan volgens hem daaraan een positieve bijdrage leveren. De gemeente moet wel goed monitoren of de frequentie van legen van de diverse containers toereikend is. En ook een goede informatievoorziening is van belang. Het zijn immers de burgers die het moeten doen.
Woordvoerder Erik Slotboom van D66 voelt niets voor de container. Daarmee is maar een bescheiden afvalreductie van maximaal vijftig kilo te halen. Hij wijst erop dat het gestelde doel van honderd kilo restafval per inwoner nog altijd twee keer zo veel is als Aalten nu al heeft. Hij verwacht dat straks veel-PMD afval in de grijze container zal belanden. Net zoals nu ook al GFT-afval in de grijze container verdwijnt. Dat zal met de nieuwe ophaalfrequentie zeker niet minder worden. Hij vindt het beleid in Berkeland dan ook een voorbeeld van hoe het niet moet. Slotboom: "Het is symboolpolitiek. Een derde container bij de deur als tijdelijke oplossing die een half miljoen kost."
De VVD is ook voor na-scheiding van afval. Glas, papier en GFT worden in dat systeem wel vooraf gescheiden. Zoals nu ook het geval is. In de zeer nabije toekomst is dat hét goedkoopste, duidelijkste en meest efficiënte alternatief. Marcellino Kropman: "Maar de VVD gaat desondanks wel akkoord met invoering van de PMD-container. Onder de voorwaarde dat we het proces van na scheiding uitdrukkelijk bestuderen bij andere gemeenten. Alleen zo zijn volgens ons namelijk de gestelde doelen op termijn te halen. Daarover zijn we het eens met D66."
Ook Bennie Morsink van OBL vindt na-scheiding de enige goede oplossing. Een half miljoen euro besteden aan maar dertig kilo extra afvalscheiding vindt hij verspilling. En een ophaalfrequentie van eens in de vier weken is niet hygiënisch. Hij ziet het al voor zich: een container met luiers die vier weken in de zon staat.
De PvdA bij monde van Hans Pelle had liever een wat groener verhaal gezien. Ook zij wachten de resultaten van een onderzoek naar de voor- en nadelen van na-scheiding af. De PvdA gelooft in de financiële prikkel in het systeem 'Diftar'. Daarbij wordt per huishouden geregistreerd hoeveel afval aangeboden wordt. Hoe meer afval een burger aanbiedt, des te hoger de afvalstoffenheffing.
Leo Morren van GroenLinks is het eens met Pelle. "De gestelde doelen zullen we met de PMD-container niet redden. Het is zeker niet genoeg. Maar hier staat een trots man, het is wel een stap in de groene richting."
Wethouder Anjo Bosman ziet invoering van de container ook als een stap in de groene richting. "Met dank aan GroenLinks voor de formulering. Er zal gemonitord worden op nieuwe ontwikkelingen. En zijn die er, dan worden die besproken in de raad. De PMD-container is slechts een eerste stap in een proces."

Meer berichten