Veranderingen in de APV van Berkelland

BERKELLAND - De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt regelmatig aangepast om actueel te blijven en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Zo komt er nu een APV 2019. Wat verandert er ten opzichte van 2018?

Door Rob Stevens

De grens voor melding van het gebruik van een tent ligt nu op honderd personen, dat worden er 150. Verder kent het artikel waarin collecteren wordt geregeld, niet niet de werving van leden en donateurs. Dat wordt er nu wel in opgenomen en moet dus voortaan worden aangemeld. Het moet dan passen in het collecterooster.

Ook de geluidsnormen bij festiviteiten worden aangepast. Het meten wordt verfijnd met het gebruik van zogenaamde dB(A)- en dB(C)-geluidsnormen. Daardoor worden lage tonen - die veel doordringender zijn - zwaarder meegeteld in het gemiddelde van het geluidsniveau. Ook de eindtijd van incidentele festiviteiten in cafés en kroegen is aangepast, van 1.30 naar 00.30 uur. Verder wordt geluid(over)last in het vervolg gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een geluidsgevoelig gebouw in plaats van op de vijftigmetergrens zoals dat in de oude regeling nog het geval was.

Voor aanpassing van de APV doet de Vereniging Nederlandse Gemeenten aanbevelingen. Een van de voorstellen die de gemeente Berkelland bijvoorbeeld niet heeft overgenomen betreft de overlast van honden op eigen terrein. Het gaat Berkelland te ver APV zaken te regelen op privéterreinen.

De APV is de belangrijkste en meest omvattende gemeentelijke verordening in een gemeente. De regeling heeft ten doel de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Maar soms is overlast onontkoombaar, bijvoorbeeld in het geval van een evenement, muziekoptreden, markt of buurtfeest, etc.. Dan kan om een tijdelijke ontheffing van de APV worden verzocht bij de gemeente.

Meer berichten