Foto:

'Op deze wijze kan ik wat terugdoen aan de natuur'

BARCHEM – Lang uitgerekt midden in het 'werkgebied' peuzelend aan een appel geniet de zevenjarige Renzo Kevelham zaterdag van de prachtige natuur om zich heen en van de warme najaarszon. Hij heeft wel een korte pauze verdiend. Samen met zijn vader Marc (43) is Renzo deze dag een van de ruim dertig 'werkers' die zich hebben aangemeld voor de jaarlijkse Natuurwerkdag van Staatsbosbeheer Achterhoek en het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, (IVN) Noord-Midden Achterhoek. Voor het eerst werd er naast de werkzaamheden in het Needse Achterveld er dit jaar ook tijdens de Natuurwerkdag op landgoed Beekvliet van Staatsbosbeheer gewerkt.

Door Jan Hendriksen

"Ik fiets met grote regelmaat met mijn mountainbike door dit natuurgebied. En toen ik een oproep zag staan in Achterhoek Nieuws dat men vrijwilligers zocht voor deze werkdag heb ik me samen met Renzo aangemeld. Op deze wijze kan ik wat terugdoen aan de natuur waarvan ik zo geniet als ik mijn hobby beoefen", zo verklaart Marc zijn spontane deelname. Gewapend met een kleine zaag en een schop waren Marc en Renzo zaterdag druk in de weer om het heideveld op de hoek van de Maandagsdijk en Muldersweg te ontdoen van de nodige natuurlijke opslag zoals vliegdennen en berken. Dit deed het tweetal evenals de andere 'werkers' door de kleine boompjes er met een schep uit te steken en de grotere bomen met een handzaag af te zagen. Door de warme najaarszon prijken er bij Herman van den Berg en Wim Zoeteman uit Ruurlo zowaar enkele zweetdruppeltjes op hun gelaat. "Om het heideterrein in stand te houden moet de natuurlijke opslag van boompjes verwijderd worden anders wordt het gebied op termijn bos", zo verklaart Erik de Bruin boswachter publiekszaken van Staatsbosbeheer Achterhoek die zaterdag de werkdag coördineerde. Met dertig 'werkers' is de belangstelling boven verwachting. Renzo is jammer genoeg de enige jeugdige 'werker' deze dag." Intussen maken Jan en Silvia Looman uit Ruurlo aanstalten om naar huis te gaan. Ze bedanken boswachter Marco Karelse voor de lekkere lunch die men gezamenlijk heeft genuttigd Jan en Silvia Looman laten weten dat het ontspannend, gezond en gezellig is om buiten aan het werk te zijn. "Je bent lekker in beweging in de buitenlucht. Zagen, snoeien en takken slepen zijn een goede workout en het is nog zinvol ook." Al het werk dat verzet wordt op de Natuurwerkdag levert een belangrijke bijdrage aan het beschermen en behouden van natuur. Dankzij vrijwilligers kan iedereen blijven genieten van het karakteristieke Nederlandse landschap. Zo ook van het prachtige natuurgebied op Beekvliet. Kenmerkend van dit gebied is de kleinschalige afwisseling van esgronden, graslanden, heiden met vennen, houtwallen en bosjes. In het gebied komt een grote verscheidenheid aan waardevolle levensgemeenschappen voor. Belangrijke locaties zijn het eigenlijke Stelkampsveld (in een fraai gradiënt: droge en natte heide, heischaalland, blauwgrasland, kalkmoeras en venvegetaties). "En aan de Maandagsdijk liggen diverse vormen van natte en droge heide en langs de oude beek liggen mooie broekbossen", zo verklaart boswachter Erik de Bruin die na afloop van de werkdag alle harde werkers bedankt voor hun inzet. En die laatste opmerking steekt ook Renzo Kevelham met trots in zijn zak.

In totaal werden er zaterdag op 611 locaties door een record aantal van 15801 vrijwilligers in ons land in de natuur gewerkt. Het is daarmee de grootse vrijwilligers werkdag in de natuur.

Meer berichten