Een beeldverslag van de Leef! in Borculo-bijeenkomst, getekend door Petra Reusink. Foto: Rob Weeber
Een beeldverslag van de Leef! in Borculo-bijeenkomst, getekend door Petra Reusink. Foto: Rob Weeber

Hoge waarderingscijfers: Borculo bruist!

Algemeen

BORCULO - Gevraagd naar hun mening over de eigen stad Borculo, gaf het merendeel van de aanwezigen op de bijeenkomst 'Leef! in Borculo' hun stad een waardering tussen zeven en negen. Best een mooi cijfer, vond ook prof. dr. Gertjan Hospers, hoogleraar transitie in stad en regio en tevens directeur van de Stichting Stad en Regio, welke zich inzet voor stedelijke en regionale ontwikkeling op menselijke maat. De vraag volgens Hospers echter is niet of Borculo bruist, maar hoe je Borculo bruisend houdt.

Door Rob Weeber

Die vraag hoe je Borculo bruisend houdt, vormt feitelijk ook de achterliggende reden voor de oprichting van Leef! in Borculo dat samen met inwoners, ondernemers en gemeente stadsvernieuwing wil aanjagen vanuit de samenleving zelf. Afgelopen maandagavond werd massaal gehoor gegeven aan de oproep om de eigen mening te geven over de toekomstige leefbaarheid van Borculo 2025. Zo'n tweehonderd mensen waren naar de Joriskerk gekomen.

Ingedeeld naar de thema's De Berkel, Horeca, Ondernemen, Centrum en Groen, kon iedereen zelf aan de slag met de bekende post-it blaadjes. Voorafgaand kregen ze een lezing van prof. Hospers die een inkijkje in het proces van stadsvernieuwing gaf. Succes komt niet vanzelf, maar ontstaat door de juiste keuzes maken, je stad een karakter meegeven. Als voorbeeld gaf hij Gouda, waar men doelbewust voor 'Gouda-kaasstad' als thema had gekozen. Hospers legt uit: "Een dergelijk uithangbord kan op velerlei manieren geëxploiteerd worden en mensen weer naar het centrum trekken. Je maakt keuzes op basis van de 'pareltjes' die ieder stad bezit. Deze pareltjes kun je op vier manieren inzetten: regionaal en radicaal, regionaal en stapsgewijs, nationaal en radicaal en nationaal en stapsgewijs. Een voorbeeld van nationaal en radicaal zou zijn de Berkel(stad) te herpositioneren als het Gelderse Giethoorn. Een andere tip was jezelf in de huid van de bezoeker te verplaatsen. Wat vindt deze aantrekkelijk? Wat vertelt hij thuis over zijn indrukken? Aldus kom je tot een 'bewegwijzering' die richting geeft aan wat je wel en wat je niet moet doen."

De menselijke maat
Belangrijk volgens Hospers is, uit te gaan van de menselijk maat. "Bezoekers willen gezelligheid, groen, water et cetera, en geen stenen straten volgepakt met auto's. Het gaat niet altijd om 'omwentelingen', maar juist om kleine veranderingen, de menselijke maat."

Tenslotte, en misschien is dat wel het meest cruciale punt binnen stadsvernieuwing, wees Hospers op het feit dat het niet alleen om de inhoud gaat, maar misschien nog wel meer om samenwerking tussen alle betrokken partijen, inclusief de vastgoedbezitters.

'Zonder samenwerking geen stadsvernieuwing'
Samenwerking was desgevraagd ook een van de zorgpunten van de aanwezigen. De stemming was positief, met name waar het de mogelijkheid tot inspraak betrof. Maar daardoorheen sijpelden ook de twijfels over de haalbaarheid van de beoogde stadsvernieuwing als de samenwerking tussen de ondernemers niet beter zou worden. De avond werd fraai in beeld gebracht door beeldverslaggeefster Petra Reusink van de gemeente Berkelland.

De volgende openbare bijeenkomst is gepland op dinsdag 15 januari. Uitnodigingen volgen nog. Tot dan worden alle post-its thematische gerangschikt in scenario's. 15 januari moet de volgende stap zijn in de gewenste richting. Wordt het Gelders Giethoorn of Gelders Venetië?

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo - Ruurlo