Er werd hard gewerkt om de vissen te redden. Foto: PR
Er werd hard gewerkt om de vissen te redden. Foto: PR (Foto: )

Vrijwilligers redden honderden vissen

RUURLO - Vrijwilligers hebben het afgelopen weekeinde in Ruurlo honderden zieltogende vissen het leven gered. De vissen, die opgepropt zaten op een klein aantal vierkante meters laag water bij de stuw in de Van Heeckerenbeek, zijn uit het water gehaald en in een groot meer in de nabijheid opnieuw uitgezet. Met uitzondering van een snoek van een meter lang hebben alle grote vissen het gered.

De extreme warmte en de langdurende droogte van de afgelopen maanden hebben ervoor gezorgd dat de Achterhoek aan het opdrogen is. Veel boeren en tuinbezitters hebben dit al ondervonden. De inmiddels weer groene akkers en weilanden wekken de indruk dat de moeilijke periode voorbij is, maar niets is minder waar. Voordat de vele wateren, die door de Achterhoek lopen en voor de afwatering zorgen, weer voldoende gevuld zijn moet er nog heel wat regen vallen. Het water in de grote rivieren is nog steeds aan het dalen en ook in de kleine wateren is dit aan de orde. Een flink aantal is zienderogen aan het opdrogen of is al een flinke tijd uitgedroogd.
Op korte termijn wordt dit probleem niet opgelost. Een probleem waar ook de waterdieren mee te kampen hebben. Watervogels vliegen weg naar een ander onderkomen, maar de dieren die in het water leven zijn voor overleving volledig afhankelijk van de mens, die deze 'natuur' heeft gecreëerd. Dat leidde op zondag 7 oktober tot een grote reddingsactie in Ruurlo, nadat enkele dagen daarvoor gemeld was dat bij de stuw Van Heeckerenbeek/Veengoot een groot aantal vissen op een klein aantal vierkante meters, in een laagje water van twintig centimeter, pogingen deed om te overleven.
In overleg met het Waterschap Rijn en IJssel werd vervolgens met vrijwilligers de actie gestart. Met grote schepnetten zijn de vissen uit het water gehaald en veiliggesteld in een grote bak met water op een aanhanger. Tussen de honderden vissen, klein en groot, bevonden zich grote zeelten en snoeken. Alle grote vissen zijn, na een korte gewenningsperiode, verdwenen in de diepte van het grote meer waar ze zijn uitgezet. Tientallen kleine vissen overleefden het helaas niet, net als de snoek van een meter die waarschijnlijk twintig jaar oud moet zijn geweest. Deze reus ging, na vele weken te hebben 'rondgedobberd' in het plasje water, dood door zuurstofgebrek.
Al eerder zijn door visverenigingen met succes acties in gang gezet om in nood verkerende vissen van een verstikkingsdood te redden. Onder deze omstandigheden staat de gedachte om de natuur een handje te helpen bovenaan. Het plezier om ergens met een hengel langs de kant te zitten is dan ondergeschikt.

Meer berichten