Het bewuste verbodsbord aan de Houtwal. Foto: Rob Stevens
Het bewuste verbodsbord aan de Houtwal. Foto: Rob Stevens

Parkeerproblematiek rondom Museum MORE houdt aan

RUURLO - Museum MORE is zonder meer een aanwinst en publiekstrekker voor Ruurlo en in groter verband Berkelland, dat hebben de bezoekersaantallen wel uitgewezen. Een onverwachte bezoekerstoename het eerste jaar gaf de nodige parkeerproblemen. Daarna bleef het wat stil in de publiciteit, maar als we de omwonenden van de Houtwal mogen geloven, is pappen en nathouden eerder het devies dan gericht een oplossing bieden.

Door Rob Weeber

Het probleem ligt volgens de omwonenden vooral bij die momenten waarop en het museum open is en de bijbehorende Orangerie een extra activiteit heeft. Dan worden het verbodsbord genegeerd en parkeren bezoekers op privégrond. De bezoekers verwijzen desgevraagd naar de Orangerie die hen daarheen stuurt. De Orangerie op haar beurt zegt dat het niet hun probleem is. Dan blijft de politie(k) over. De politie verwijst naar de BOA's van de gemeente, verantwoordelijk voor handhaving en toezicht. Deze komen inderdaad langs. Officieel moeten ze een waarschuwing uitdelen en het kenteken noteren. Bij een tweede overtreding volgt dan een boete. Maar het blijft - volgens de omwonenden - bij waarschuwingen die vanwege de grote hoeveelheid zelfs gekopieerd worden. Ze zijn met de hand uitgeschreven. De bewoners hebben ook een kopie in handen. Dat betekent dat er geen gerichte kentekenregistratie kan geschieden. Volgens de BOA's mogen ze op last van de gemeente geen boetes uitschrijven. De bewoners zijn de situatie beu en willen een oplossing. Een mogelijkheid zou volgens hen het openstellen van een weiland kunnen zijn. Ook een belletje als er weer een dubbel evenement verwacht wordt, zouden ze op prijs stellen. Volgens hen wordt alleen omwonende Van Heeckeren verwittigd in dergelijke gevallen, terwijl hij nul overlast heeft op de plek waar hij woont.

De gemeente is naar een reactie gevraagd op de kritiek van de omwonenden. Zij stelt dat het beleid wel degelijk uitgevoerd wordt, maar vanwege het ontbreken van verkeersonveiligheid echter is besloten om geen boetes uit te delen. Ten aanzien van wel of niet registreren, verklaart de gemeente dat de BOA's dit niet altijd ter plekke doen, maar ook op kantoor. "Overigens zijn de kentekens wel genoteerd, zodat we bij een volgende overtreding wel kunnen besluiten een boete op te leggen."

Ze erkent de parkeerproblematiek en geeft aan dat er in overleg met het museum verkeersregelaars zijn ingezet, maar deze de overlast niet hebben kunnen voorkomen. Bovendien volgen er binnenkort weer gesprekken met het museum over aanvullende maatregelen voor pieken.
 

Meer berichten