Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland. Foto: Guido Bogert Fotografie
Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland. Foto: Guido Bogert Fotografie

Concept-collegeprogramma gepresenteerd: 'Samen investeren in Berkelland'

BERKELLAND - Het nieuwe concept-collegeprogramma stelt de samenleving volledig voorop. Dat lijkt natuurlijk een open deur, uiteindelijk zitten ze er ook voor en door diezelfde samenleving, maar de betekenis achter de woorden gaat dieper. Samen investeren in Berkelland betekent met elkaar een leefklimaat creëren waarbinnen het 'goed toeven' is voor iedereen, zoals in het voorwoord van het nieuwe concept-collegeprogramma vermeld staat. Samen met de gemeenteraad wordt een beleid uitgerold dat van participatie en zelfredzaamheid van de burger uitgaat. De lokale samenleving, de vier grote en de zeven kleine kernen, moeten een grotere rol krijgen in de eigen woontoekomst.

Door Rob Weeber

Net zoals de nieuwe perceptienota, krijgt de gemeenteraad ook hier de kans om hun zienswijze te plaatsen. Immers, het collegeprogramma vormt als het ware de agenda voor de perceptienota. De vaststelling ervan evenwel geschiedt hier door het college zelf en niet door de raad. Het is een voortschrijdend beleid dat in het programma gepresenteerd wordt. Nieuw is dat iedere kern een gebiedswethouder krijgt, een bestuurlijke ambassadeur en aanspreekpersoon voor alle aangelegenheden die lokaal spelen. Het college steekt met volle overtuiging de hand uit naar de samenleving, de inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen. Het gaat om vertrouwen kweken, naar elkaar luistern en initiatieven van onderaf op de juiste manier in behandeling nemen. Een kleine slag om de arm blijft het algemeen belang dat uiteindelijk voorop moet staan. Daarnaast is er in het programma sprake van flinke investeringen, 30 miljoen, waarvan 4,5 miljoen voor incidentele lastenverlichting. De thema's die in het concept- collegeprogramma besproken worden, zijn: Plezierig wonen, Fijn leven, Vitaal Platteland, Zorg voor wie dat nodig heeft, Werken en ondernemen in een sterke regio, Actief met duurzaamheid en energie, Sport is meer!, Cultuur is van iedereen, Samen Veilig en Aan de slag met de Omgevingswet. Wonen, werken en leven is plezierig in Berkelland.

Meer berichten