De belijdeniscatechisanten uit 1966 voor de voormalige pastorie aan de Domineesteeg met onder meer dominee Barnard .Foto: PR.
De belijdeniscatechisanten uit 1966 voor de voormalige pastorie aan de Domineesteeg met onder meer dominee Barnard .Foto: PR.

Reünie van belijdeniscatechisanten uit jaren 60 en 70

RUURLO – In het winterseizoen kwamen in het verleden de jongeren in de leeftijd van rond de achttien jaar massaal naar catechisatielessen. Daar lazen ze samen dan met de dominee de Bijbel, baden ze tot God en bespraken ze allerlei onderwerpen. Dat kon iets van de leer van de kerk zijn. Maar ook voor praktische onderwerpen had men aandacht. Op de zondag voor Pasen, Palmpasen vond dan de openbare belijdenis in de kerk plaats. Veelal in een nieuw pak of jurk die men speciaal voor het 'aannemen' had gekocht. Het 'aannemen' was meer dan een simpel ritueel om aan het avondmaal te mogen. Het was meer dan iets 'dat er gewoon bij hoorde.

Door Jan Hendriksen

"Het is in principe te vergelijken met een huwelijk, behalve dat het hier niet om de keuze voor een levenspartner gaat, maar om die voor de 'Levenspartner'," zo verklaart dominee Tinus Gaastra van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem. In aanloop naar de officiële ingebruikname van de vernieuwde Dorpskerk nam hij het initiatief om op zondag 30 september een speciale dienst en reünie te organiseren voor alle catechisanten die tussen 1960 en 1975 belijdenis hebben gedaan bij de voormalige Hervormde Gemeente Ruurlo. En in die jaren waren er dat jaarlijks enkele tientallen. "Daarbij behoren ook nadrukkelijk die personen die niet meer in Ruurlo wonen en die zich hebben laten uitschrijven uit de voormalige Hervormde Gemeente Ruurlo of de huidige Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem", zo verklaart dominee Gaastra. Voor elke jaargang heeft Gaastra een contactpersoon benaderd die de catechisanten uit dat jaar persoonlijk benadert. Daarvoor heeft Gaastra de ledenlijst van de Protestantse Gemeente Ruurlo – Barchem geraadpleegd. De speciale dienst die Gaastra op zondag 30 september voor de reünie voor ogen heeft zou voorbereid kunnen worden met een aantal van deze belijdeniscatechisanten. "En al naar gelang hun ideeën zou het mooi zijn als we deze dienst ook een 60'er jaren tintje zou kunnen geven met gezangen of met voordrachten uit die periode. En de dienst en de reünie zou bijvoorbeeld afgesloten kunnen worden met een lunch in gemeentecentrum De Sprankel", aldus Gaastra.

Uitnodigingsbrief
Inmiddels heeft het idee van Gaastra vastere vormen aangenomen en wordt er geprobeerd om alle adressen (het liefst met e-mailadres) op te sporen van diegenen die tussen 1960 en 1975 zijn 'aangenomen'. Voor hen, die nog in Ruurlo wonen en staan ingeschreven is het adres bekend en zij ontvangen op korte termijn een uitnodigingsbrief voor de 'reünie' op 30 september.

Aanmelden
Tinus Gaastra: "We zijn nog specifiek op zoek naar hen die verhuisd zijn naar buiten Ruurlo in de loop der jaren en ook naar mensen die in Ruurlo zijn blijven wonen maar zich hebben laten uitschrijven." Over de jaren 1972, 1973 en 1974 beschikt men niet over de gegevens. Diegenen die in die jaren zijn aangenomen als lidmaat kunnen zich melden bij Tinus Gaastra via het e-mailadres tinusgaastra@gmail.com. Ook andere reacties zijn op korte termijn welkom.

Meer berichten