Initiatief wordt (weer) gehonoreerd

BERKELLAND - Net als voorgaande jaren stimuleert de gemeente weer initiatieven die een bijdrage leveren aan een verbetering van de eigen omgeving of die de samenhang in een buurt bevorderen. De regeling is wel iets veranderd. Initiatiefnemers zullen namelijk voor het eerst ook zelf een deel van de kosten van hun project zelf moeten ophoesten, dertig procent. Bijvoorbeeld door daar fondsen voor aan te boren.

De raad wil dat meer inwoners, stichtingen en verenigingen in de gelegenheid stellen om meer initiatieven te realiseren. Het college gaat deze regeling weer uitvoeren en heeft de nieuwe subsidieregeling voor deze periode vastgesteld. Per burgerinitiatief is een subsidie mogelijk van minimaal 250 euro en maximaal 5.000 euro. Op de gemeentelijke website zijn de voorwaarden te vinden waaraan een project moet voldoen alsmede voor elke kern de contactpersoon die kan helpen bij de aanvraag.

Meer berichten