Baron J.D.C. van Heeckeren van Kell, voorzitter Ineke Nijen Es van Oranjevereniging Ruurlo en oud-burgemeester van Berkelland Hein Bloemen (v.l.n.r.) ondersteunen het initiatief van het Vleugelfonds Ruurlo. Foto: Jan Hendriksen
Baron J.D.C. van Heeckeren van Kell, voorzitter Ineke Nijen Es van Oranjevereniging Ruurlo en oud-burgemeester van Berkelland Hein Bloemen (v.l.n.r.) ondersteunen het initiatief van het Vleugelfonds Ruurlo. Foto: Jan Hendriksen (Foto: )

Bekende Ruurloërs ondersteunen Vleugelfonds Ruurlo

'Een gebouw van deze allure verdient een vleugel'

Door Jan Hendriksen

RUURLO – Het Vleugelfonds Ruurlo, dat streeft naar de aanschaf van een vleugel voor concerten in de Ruurlose Dorpskerk, krijgt steun van een aantal bekende Ruurloëers. Een speciaal Comité van aanbeveling bestaande uit Baron J.D.C. van Heeckeren van Kell (85), oud-burgemeester van Berkelland Hein Bloemen (68) en voorzitter van Oranjevereniging Ruurlo Ineke Nijen Es (48) heeft zich achter het initiatief van het fonds geschaard.

In de afgelopen maanden is het interieur van de Ruurlose Dorpskerk ingrijpend veranderd. Vanaf zondag 22 juli zullen er weer kerkdiensten worden gehouden. Naar verwachting zullen ook vele anderen in de kerk een stijlvolle locatie vinden voor hun activiteiten. Niet alleen bij concerten, maar ook bij vele andere gelegenheden zal muziek ten gehore worden gebracht. Daarbij zal vaak gebruik worden gemaakt van een vleugel. Vandaar het initiatief van een aantal Ruurloërs om de financiën voor de aanschaf van zo'n instrument bij elkaar te krijgen.
Volgens de drie leden van het Comité van aanbeveling is de Dorpskerk een bijzonder gebouw dat een centrale plaats inneemt in Ruurlo. "Wij zijn verheugd dat het gebouw door een grondige herinrichting klaar is voor een veel breder gebruik. Daarmee wordt het nog meer toekomstbestendig en zal het nog langer zijn plaats in ons dorp behouden. Een gebouw van deze allure verdient een vleugel. We zouden ook kunnen zeggen: Ruurlo verdient een vleugel. Hij zal in die prachtige Dorpskerk ongetwijfeld vaak worden gebruikt."
Baron J.D.C. van Heeckeren van Kell laat verder weten dat er altijd een sterke (familie)band met de Dorpskerk is geweest. In 1845 besloot W.H.A.C van Heeckeren van Kell, die voorzitter was van het College van kerkrentmeester, dat de kerk grondig verbouwd en uitgebreid moest worden. Voorzitter Ineke Nijen Es van de 3100 leden tellende Oranjevereniging Ruurlo ondersteunt het Vleugelfonds ook omdat de Dorpskerk een verbindende factor vormt voor Ruurlo.
Oud-burgemeester Hein Bloemen is van mening dat Ruurlo met de komst van museum More en met de herinrichting van de Dorpskerk, die talloze culturele initiatieven mogelijk maakt, cultureel nog meer haar 'mannetje' zal staan in de Achterhoek.

Culturele initiatieven
Aan welke (culturele) initiatieven moeten we dan denken in de vernieuwde Dorpskerk? Die vraag leggen we voor aan Jan Schippers, coördinator van het Vleugelfonds Ruurlo. "Aan concerten, dat ligt natuurlijk voor de hand. Alleen al tijdens de Dorpskerk Openingsweken in september/oktober wordt er een tiental concerten en andere muzikale optredens in de nieuwe Dorpskerk gehouden. KunstKring Ruurlo en de vele koren die Berkelland rijk is zijn actief ingesprongen op het aanbod om in het gebouw een activiteit te organiseren. Er is echter nog veel meer mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan congressen, productpresentaties, recepties, leden- en jaarvergaderingen of aan (feestelijke) bijeenkomsten in onze dorpssamenleving. Er is eigenlijk maar één beperking: van de gebruikers wordt verwacht dat zij respect tonen voor het feit dat het een kerk is. Dat betekent: er kan veel, maar niet alles kan."

Minimaal
De vleugel komt er als bedrijven en particulieren een bijdrage leveren. Dat kan in de vorm van een gift, een sponsorbijdrage of door certificaten te kopen. Voor de aankoop is een bedrag van minimaal 15.000 euro nodig. Op 30 september is er een concert op vleugel door Jan Vayne en Irene Venderbosch (uit Ruurlo); de netto opbrengst komt ten goede van het Vleugelfonds. "Het zou fantastisch zijn als we dan bekend kunnen maken dat het streefbedrag is gehaald", zo hoopt Schippers.

Doneren
Sponsors die een substantieel bedrag (€ 1.000,- of meer) doneren aan het Vleugelfonds Ruurlo kunnen rekenen op een tegenprestatie. Een certificaat kost 50 euro. In de komende tien jaar wordt jaarlijks tien procent van de certificaten uitgeloot voor uitbetaling. Over uiterlijk tien jaar heeft men het ingelegde bedrag dus terug. Men kan certificaten kopen door 50 euro of een veelvoud van dat bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL 50 RABO 0309 6345 04 t.n.v. Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem onder vermelding van 'Gift Vleugelfonds Ruurlo'. Heeft men vragen? Stuur dan een e-mail aan vleugelfondsruurlo@gmail.com of bel met Jan Schippers tel. 06-45736957.

Meer berichten