Sommige oplossingen laten nog even op zich wachten.  Foto: Jan Hendriksen,
Sommige oplossingen laten nog even op zich wachten. Foto: Jan Hendriksen,

Fietsersbond Berkelland over verkeersproblematiek Ruurlo

RUURLO – Begin dit jaar heeft een aantal Ruurloërs enkele verkeersperikelen gemeld bij de Fietsersbond afdeling Berkelland. Op de vraag of die problemen inmiddels zijn opgelost, is het antwoord tweeledig: ja en nee. Enkele gevaarlijke situaties zijn zo snel mogelijk goed opgelost, maar andere problemen nog niet. De Fietsersbond legt uit hoe dat komt.

Door Jan Hendriksen

"Een groot aantal situaties waarover is geklaagd, bevindt zich niet op gemeentelijke grond, maar op grond van de provincie Gelderland, van ProRail of van particulieren. Daar heeft de gemeente Berkelland natuurlijk geen zeggenschap over. Toch zijn door de gemeente Berkelland en de Fietsersbond Berkelland deze meldingen aan de provincie doorgegeven. De provincie is namelijk bezig om de provinciale wegen door te lichten op knelpunten voor fietsers. Maar pas in 2020 zal die studie klaar zijn en daarna wordt een plan van aanpak gemaakt. Dat duurt dus nog wel even", zo verklaart bestuurslid Arno van Zaanen van de Fietsersbond Berkelland.
De problematiek bij ProRail gaat over het strooibeleid bij sneeuwval. Het betreft kleine stukjes weg van onder meer de Vordenseweg met verhoogde fietsgeleidingsstroken aan beide zijden van de rails zodat er geen problemen ontstaan bij het passeren. Er zal overleg zijn van de gemeente met de 'strooiers'.
Over de problematiek die in relatie staat met de grond van particulieren geldt, dat die slechts is op te lossen als de grondeigenaren willen meewerken. Arno van Zaanen: "Die worden door ons benaderd om zo mogelijk met hun medewerking het probleem op te lossen." De overige problemen zijn volgens Arno van Zaanen op te lossen door inzicht en gezond verstand van verkeersdeelnemers. Zij kunnen een probleem omzeilen door een stukje om te gaan of meerdere keren over te steken. Ook blijken sommige problemen te ontstaan door aanpassingen van verkeersregels die niet of nog niet bekend zijn bij alle verkeersdeelnemers.

Interpretatie
"Soms blijken verkeersregels door verkeersdeelnemers op verschillende wijze te worden geïnterpreteerd. Ook dat levert problemen op. Goede kennis van de regels is dus belangrijk. De problemen van de Dorpsstraat, de weg naar museum More en bij de Stapeldijk kunnen pas op termijn worden opgelost. Er is overleg van de gemeente met meerdere belanghebbenden in de zoektocht naar oplossingen. Ook dat zal nog wel even duren. Maar als Fietsersbond Berkelland zijn we blij dat men heeft gereageerd op onze oproep om problemen te melden. Dat is altijd goed. Men moet niet denken 'Ach, daar is toch niks aan te doen'. Soms is er best een simpele oplossing voor een probleem. Soms duurt het even voor het wordt opgelost, maar er gebeurt wel iets. Als mensen hun ergernis of problematische situatie niet melden, is het zeker dat er niets gebeurt", zo verklaart Van Zaanen tot slot. Hij roept namens Fietsersbond Berkelland nogmaals op problemen te melden bij de gemeente Berkelland, bij de contactpersoon van de Fietsersbond in de kern waar men woont of via de website fietsersbond.verbeterdebuurt.nl/nieuw-probleem.


Meer berichten