In Boswachterij Ruurlo wordt gedund en verjongd in een deel van het bos. Foto: PR
In Boswachterij Ruurlo wordt gedund en verjongd in een deel van het bos. Foto: PR

Zorgvuldig bosbeheer in Boswachterij Ruurlo

Informatieavond boswerkzaamheden in Ruurlo

RUURLO – Staatsbosbeheer organiseert donderdagavond 14 juni bij café-restaurant De Keizerskroon in Ruurlo een informatieavond over de op komst zijnde boswerkzaamheden in Boswachterij Ruurlo. De aanvang is 19.30 uur, de inloop begint om 19.15 uur.

Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie een van de functies van de Boswachterij Ruurlo die Staatsbosbeheer als doelstelling heeft. Een keer in de twee jaar vinden er boswerkzaamheden in de boswachterij plaats waarbij hout geoogst wordt. Omdat de boswachterij veel omwonenden, betrokkenen en recreanten kent, wil Staatsbosbeheer eenieder graag informeren over deze werkzaamheden. Tijdens de informatieavond geeft Harrie Hekhuis, afdelingshoofd Beheer en Productie van Staatsbosbeheer, een presentatie over de bosvisie van de organisatie. Vervolgens kan men in gesprek gaan met verschillende boswachters over alle aspecten van het bosbeheer in de boswachterij. Er is dan ruimte voor vragen en discussie.

Duurzaam bosbeheer
Houtoogst vindt plaats door dunning en verjonging. In Boswachterij Ruurlo wordt gedund en verjongd in een deel van het bos. Bij dunning worden er bomen weggehaald om de anderen meer ruimte te geven om goed verder te groeien. Bij verjonging worden grotere open plekken gemaakt. "Soms planten we daar nieuwe bomen, maar meestal valt er voldoende zaad op de bodem dat spontaan kan ontkiemen. Dat heet natuurlijke verjonging. Voor kwaliteitshout treffen wij regelmatig maatregelen in het bos. Rechte bomen zijn bijvoorbeeld het meest geschikt om planken van te zagen. Daardoor kunnen ook toekomstige generaties hout als hernieuwbare grondstof blijven gebruiken. De opbrengst van de houtverkoop wordt gebruikt voor het beheer van alle natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Bos blijft bos", zo verklaart Erik de Bruijn, Boswachter Publiek namens Staatsbosbeheer Achterhoek.

Werkzaamheden
De Bruijn: "Wij zijn jaarrond aan het werk in het bos. Van het zetten van stippen, het inventariseren van de dieren, tot de houtoogst zelf met machines. Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. Bomen krijgen een markering (gekleurde stippen of strepen), het zogenaamde blessen. Bomen vellen gebeurt met een oogstmachine, een 'harvester'. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport naar de zagerijen. De paden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden zijn door het werkverkeer. De paden worden zo snel mogelijk hersteld. Het herstelwerk wordt gedaan zodra het werk klaar is en in een periode dat de paden goed droog zijn."

Zorgvuldig vakmanschap
Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. Dat betekent dat voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld dassenburchten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. "We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer. Ook wordt er niet méér geoogst, dan er bijgroeit. De bossen van Staatsbosbeheer zijn FSC- gecertificeerd", aldus De Bruijn.

Meer berichten