De openluchtdienst werd goed bezocht. Foto: H.J. Oltvoort
De openluchtdienst werd goed bezocht. Foto: H.J. Oltvoort

Openluchtdienst Hemelvaart onder 'gezegend gesternte'

RUURLO – Voor de vierde keer organiseerde de Raad van Kerken Ruurlo-Barchem op Hemelvaartsdag een oecumenische dienst op het erf van boerderij De Klooster aan de Batsdijk in Ruurlo. Voorafgaand aan de dienst was de hamvraag: houden we het droog? De organisatoren vertrouwden op Buienradar. Op hun beslissing rustte duidelijk een zegen. Het bleef droog.

Zo'n 150 mensen bezochten de openluchtdienst met als thema 'Voeten op de grond. Hoofd in de wolken'. De dienst werd geleid door ds. Tinus Gaastra en de heer Jan Vreman. Christelijke Muziekvereniging Crescendo uit Hengelo zorgde voor de muzikale begeleiding. Voor het eerst werd er een spirituele wandeling georganiseerd voorafgaand aan de dienst. De animo daarvoor moet nog een beetje groeien. Misschien omdat het net geregend had toen 's morgens de wekker ging?
Harry Kasteel bedankte namens de Raad van Kerken en alle aanwezigen Herman Geerligs, eigenaar van De Klooster, voor zijn gastvrijheid en nam meteen een voorschot op Hemelvaartsdag 2019: "Ons eerste lustrum, weer op De Klooster en natuurlijk houden we het dan ook droog."

Hemelvaart
De heer Jan Vreman ging in zijn overdenking in op het thema. "Hemelvaart is misschien niet zo'n aansprekende christelijke feestdag", sprak Vreman. "Het is moeilijk te begrijpen en moeilijk om te geloven. Misschien komt dat door die kinderkleurplaten met Jezus op een wolk, hoog boven zijn leerlingen. Hemelvaart richt onze blik niet alleen naar boven, maar juist ook naar ons leven hier." Ook bij Vreman komen er bij de hemelvaart veel vragen op. "Waar is de hemel? Waar is Jezus heengegaan? Kan ik met de kennis van nu hetzelfde geloven als de leerlingen van Jezus toen?" Vreman bracht in zijn overdenking de hemel dichterbij de aarde. "Jezus gaf zijn leerlingen een opdracht. Hij vroeg ze te getuigen van het bevrijdende geloof. Die opdracht om ons geloof door te geven geldt nog steeds. Of zoals Jezus tegen zijn leerlingen zei: 'Júllie moeten het doen. Jullie allemaal moeten getuigen, vanaf de plaats waar je nu leeft'. Zo kom je weer met je voeten op de grond: doe wat je te doen staat!" Vreman wees erop, dat het weinig zin heeft om naar de hemel te staren om te zien wat daar gebeurt, want dat kan je niet zien. Wat we wel kunnen is God ontmoeten in deze wereld. Zijn aanwezigheid kunnen we ervaren in mensen die liefdevol met elkaar omgaan. Met de woorden "Laten we ons vrij voelen om zulke mensen te zijn. Met je voeten op de grond en je hoofd in de wolken' besloot Jan Vreman zijn overdenking.
Het lijkt erop, dat de oecumenische dienst op een boerenerf op Hemelvaartsdag een mooie traditie gaat worden in Ruurlo. Het aantal bezoekers is aanmerkelijk groter dan voorheen in de kerken. Of, zoals een openluchtkerkganger het verwoordde: "Misschien is nog wel belangrijker dat deze kerkdienst onder de open hemel het gevoel van de hemelvaart dichterbij brengt".

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten