'Een man een man, een woord een woord'

Gerard Hilhorst. Foto: Eigen foto
Gerard Hilhorst. Foto: Eigen foto (Foto: =)

BERKELLAND - Gerard Hilhorst is lijsttrekker van het CDA Berkelland. Bij de eerste verkiezingen na de gemeentelijke herindeling kwam de partij met negen zetels in de raad. In 2010 voerde Gerard Hilhorst voor het eerst de lijst van het CDA aan en kwam de partij uit op zes zetels. Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen bezet de partij zeven zetels.

Door Rob Stevens

Gerard Hilhorst gaat optimistisch gestemd de verkiezingen in. Gerard: "Ik denk dat negen zetels een reële inschatting is. Ik baseer dat op een aantal dingen. Het CDA is de grootste lokale partij, we hebben als landelijke partij ook een goede binding met het landelijke en provinciale, daar kunnen we ook vraagstukken neerleggen. En het is een partij die tot in de haarvaten van Berkelland vertegenwoordigd is en haar voelsprieten heeft. We zijn de enige partij die kandidaten op de lijst heeft staan uit alle kernen. En we hebben acht nieuwe, veelal jongere, leden op verkiesbare plaatsen staan. Een heel breed team, heel gevarieerde qua expertise, dat weet wat er speelt in de kernen. Ondernemers, agrariërs, een financiële man; uit het buitengebied, uit de kleine én grote kernen."

"De twee grote thema's de komende jaren zullen 'wonen en leefbaarheid' en 'zorg en senioren' worden. De uitdaging wordt de juiste woningen op de juiste plek te krijgen. Het aanbod van woningen moet matchen met de vraag. En de vraag ligt in Berkelland bij senioren en starters. Er lopen in een aantal kernen pilots waar inwoners hun 'woonbehoefte' formuleren. Projectontwikkelaars zitten te vaak nog op het verkeerde spoor. Andere partijen willen woonvisies en bestemmingsplannen hiervoor oprekken. Wij willen vernieuwen. Die pilots sluiten overigens aan bij een beweging die de laatste raadsperiode in gang is gezet, ook door onze wethouders. De gemeente legt steeds vaker haar oren te luister bij inwoners. Het CDA willen besturen mét onze inwoners. Niet voor niets is onzer slogan: 'De Samenleving Voorop!' Dat is soms wennen, ook voor het ambtelijk apparaat dat van oudsher gewend is regels te hanteren. Dat vergt een omslag indenken. De gemeente heeft nu veel meer een faciliterende rol. Zo heeft de peuterspelzaal contact met het CDA gezocht toen ze dreigden op te houden te bestaan. Omdat ze niet aan regels met betrekking tot de leiding en het aantal vereiste begeleiders voldeden. Terwijl de peuterspeelzaal natuurlijk voor de leefbaarheid in een kleine kern van groot belang is. Met elkaar is daar een oplossing voor gezocht in de organisatorische sfeer. Met succes! Dat geldt ook voor het jeugdbeleid. Daar heeft ook onze wethouder een belangrijke rol in gespeeld. In Neede waren de nodige overlast problemen. Dat is opgelost door met elkaar in gesprek te gaan. En door een jongerenwerker aan te stellen die samen met de jongeren naar nieuwe mogelijkheden en perspectief voor hen zoekt. Een laatste voorbeeld betreft de zorg. We hebben er als gemeente een hoop, voorheen landelijke, taken bij gekregen. We herinneren ons allemaal de actietent voor het gemeentehuis. In een paar jaar is er veel veranderd. Van probleem gemeente zijn we nu voorbeeld gemeente."

"Onze grootste frustratie over de afgelopen periode is dat het buitengebied op slot is gezet. Het CDA was er niet voor dat we strengere eisen aan het geurbeleid stellen dan de geldende landelijke richtlijnen. Nu zitten we nog een tijd met een bestemmingsplan uit de jaren zeventig. De hele kwestie is nota bene op basis van één casus op de agenda gekomen. Terwijl er de laatste vier jaar welgeteld maar zestien klachten zijn binnen gekomen in de hele gemeente. Een uitdaging voor de komende periode betreft het feit dat de komende jaren vijftig procent van de agrariërs zal stoppen. De gebouwen die daardoor vrij komen bevatten qua oppervlakte vijftien voetbalvelden vol asbest. Het CDA wil een miljoen extra investeren om het asbest sneller van de daken te halen. Voor 2024 is dat wettelijk verplicht. Om snelheid in dat proces te krijgen willen we werken met een asbesttrein. Het komt er kortgezegd op neer dat je ervan kunt profiteren door bij asbestsanering slimmer samen te werken. Een andere kwestie die de voorgaande raakt en nu uitgewerkt wordt is de mogelijkheid woningen te splitsen. Grote agrarische vrijkomende panden in het buitengebied worden overkoopbaar als die mogelijkheid niet geschapen wordt. Het glasvezelnetwerk is nu bijna gereed. Wat in het buitengebied nog snel geregeld moet worden is de mobiele bereikbaarheid. Dat zit hem nu nog vast op de kosten die providers moeten maken om overal dekking te krijgen. En het feit dat veel inwoners bezwaar maken tegen die masten in hun nabije omgeving. Daar zul je ook in overleg uit moeten komen. Het gaat hier om zaken die wel van belang zijn voor de leefbaarheid van het buitengebied."

Gerard Hilhorst doet geen voorspelling naar mogelijke coalitievorming. Hij wijst erop dat het voor het CDA als middenpartij altijd wat makkelijker is bij anderen aan te sluiten. Maar deelname aan de coalitie is wel van belang om invloed uit te oefenen. In de coalitie kun je immers het meest bereiken. Hij zal zelf de lijsttrekker zijn van de fractie de komende periode. Te meer omdat er veel nieuwkomers in de fractie zijn. De beide wethouders nu zijn weer beschikbaar. Hilhorst ziet het als een voordeel voor de gemeente dat deze twee, Marijke van Haren en Patricia Hoytink-Roubos, over een uitgebreid landelijk netwerk beschikken. Dat maakt het makkelijker dingen gedaan te krijgen.

Meer berichten