De eerste aanmelding is al binnen. Elly & Rikkert Zuiderveld komen op 29 september met hun band naar de Dorpskerk in Ruurlo. Foto: PR.
De eerste aanmelding is al binnen. Elly & Rikkert Zuiderveld komen op 29 september met hun band naar de Dorpskerk in Ruurlo. Foto: PR. (Foto: Jan Hendriksen)

Feestelijke opening van de 'nieuwe' Dorpskerk in Ruurlo

Feestelijke opening van de 'nieuwe' Dorpskerk

RUURLO – De bouwvakkers zijn nog hard aan het werk in de Dorpskerk in Ruurlo, maar intussen is de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem ook al druk bezig met plannen voor de heropening in september. Gedurende een periode van ongeveer drie weken gaat er van alles gebeuren onder de (werk)titel 'Beleef de Dorpskerk'. Wie in die periode iets wil organiseren in de Dorpskerk wordt opgeroepen dat snel te laten weten.

Het idee is om vanaf vrijdag 21 september gedurende ongeveer drie weken een reeks van activiteiten in de Dorpskerk te laten plaatsvinden waarmee organisatoren en bezoekers gaan ervaren dat er veel mogelijk is. Zowel kerkelijke als niet-kerkelijke verenigingen en organisaties worden uitgenodigd om met voorstellen te komen. Inmiddels is al bekend dat het zangduo Elly & Rikkert op zaterdag 29 september een concert komt geven. Ook de KunstKring Ruurlo overweegt een concert in de kerk te organiseren. Peter van der Heij, lid van de werkgroep die met de activiteiten rondom de opening is belast, reageert enthousiast: "Dat is een mooi begin, maar het gaat niet alleen om concerten. Denk ook aan exposities, bijvoorbeeld door een bekende schilder of fotograaf. Er komt goede projectieapparatuur in de kerk, waardoor het gebouw ook geschikt wordt voor lezingen, (jaar)vergaderingen van organisaties als LTO, Rotary, Rabobank, politieke partijen en voor debat- of themabijeenkomsten. Wij zijn benieuwd naar wat er allemaal aan voorstellen op ons afkomt. Het is niet de bedoeling dat de werkgroep van alles gaat organiseren. De werkgroep stimuleert en coördineert vooral. De organisatie blijft bij de vereniging of organisatie die zich aanmeldt. Er is heel veel mogelijk, maar niet alles kan. De Dorpskerk is een gebouw dat voor religieuze doeleinden wordt gebruikt. Van andere gebruikers verwachten we dat zij hiermee rekening houden."

Gratis
Als stimulans wordt de kerk tijdens de openingsweken gratis beschikbaar gesteld voor activiteiten. Wie belangstelling heeft om in de openingsweken iets (spraakmakends) te organiseren zonder de gebruikelijke huur te betalen, wordt geadviseerd dat snel te laten weten met een e-mail aan pvdheij@concepts.nl. De werkgroep kiest uiteindelijk uit de ingediende voorstellen.


Meer berichten