Wethouder Marijke van Haaren en Gerri Bannink leggen de tegel. Foto: Gemeente Berkelland
Wethouder Marijke van Haaren en Gerri Bannink leggen de tegel. Foto: Gemeente Berkelland

Berkelland dementievriendelijke gemeente

BERKELLAND - Wethouder Marijke van Haaren plaatste samen met Gerri Bannink van Stichting Alzheimer Nederland voor de ingang van het gemeentehuis in Borculo een speciale stoeptegel met daarop de tekst 'Samen maken we Nederland dementievriendelijk'.

Op donderdag 8 maart ontving wethouder Marijke van Haaren het predicaat 'dementievriendelijke gemeente' uit handen van mevrouw Gerri Bannink van de Stichting Alzheimer Nederland. Dit betekent dat de gemeente Berkelland samen met ondernemers, organisaties en inwoners verdere stappen gaat zetten en wil werken aan een samenleving waarin er plaats is voor dementie.
Dementie is een landelijk probleem: de kans is dat 1 op de 5 mensen in Nederland een vorm van dementie krijgt. Het aantal mensen met dementie in Nederland zal volgens Alzheimer Nederland als gevolg van de vergrijzing 'explosief' stijgen. Tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat mensen die lijden aan een vorm van dementie en hun mantelzorgers, graag zo lang mogelijk thuis en in hun vertrouwde omgeving willen wonen.
Wethouder Marijke van Haaren: "We kunnen er dus echt niet omheen: meer en meer inwoners en organisaties krijgen dagelijks te maken krijgen met dementie. Er ligt een gezamenlijke uitdaging om er met elkaar voor te zorgen dat mensen met dementie en hun naasten zo prettig mogelijk in Berkelland kunnen blijven wonen. Dat doen we nu al en dat blijven we ook doen. Samen met ondernemers, organisaties en inwoners willen we ons daarvoor inzetten."

Handen ineen geslagen in platform
Alzheimer Nederland adviseert gemeenten over de wijze waarop zij de samenleving kunnen informeren en ondersteunen in het omgaan met dementie. Hiervoor heeft zij onder andere een speciaal stappenplan ontwikkeld dat uiteindelijk resulteert in het predicaat 'dementievriendelijke gemeente'.
Zo hebben in Berkelland al in 2016 diverse organisaties de handen ineen geslagen en het platform dementie Berkelland opgezet. Dit platform heeft de meest urgente problemen en wensen geïnventariseerd en een aantal concrete voorstellen gedaan om de ondersteuning van mensen met dementie ook voor de komende periode te verbeteren. En er is bestuurlijk draagvlak ontstaan om een aantal projecten in onderlinge samenhang te ontwikkelen en blijvend te ondersteunen om vervolgens te komen tot het predicaat 'dementievriendelijke gemeente' van Stichting Alzheimer Nederland.

Acties
Het plan om te komen tot een dementievriendelijk Berkelland bestaat onder andere uit de volgende acties: Voorlichting met als doel taboeverkleining, vroegsignalering door middel van: Voorlichtingsfolder over dementie, themagerichte artikelen over dementie in Berkelbericht, Ondernemersvereniging van een kern uit Berkelland geïnformeerd over dementie (Neede is hiervoor gevraagd), Huisartsen Berkelland zijn bekend met de gang van zaken rondom dementie, onder andere via studiedag POH Oost Achterhoek, Casusgericht voorlichting aan verenigingen, kerken die met personen met dementie te maken krijgen met als doel om de persoon bij de vereniging te kunnen blijven betrekken (dichter bij de mens), Aanbod ontwikkelen / uitbreiden van cursussen en gespreksgroepen voor mantelzorgers en voor mensen met dementie zelf, afhankelijk van de behoefte. Vergroten van de inzet van vrijwilligers via maatjesproject en andere bestaande vrijwilligersinitiatieven. Uitbreiding van de mogelijkheden voor dagvoorzieningen.Uitwerking DOEmentie: mensen met dementie kunnen van betekenis blijven in de samenleving door inzet als vrijwilliger. Bevorderen inzet domotica (bijvoorbeeld robot, beeldverbindingen) via het organiseren van een leenkoffer met diverse domotica-hulpmiddelen.

Meer berichten