Octo Viri. Van links naar rechts: Lubbert Baarssen, Vincent Krabbenborg, Henny Barnhoorn, Felix Kamperman, Hans Rensink, Gerrit Rensink. Foto: PR
Octo Viri. Van links naar rechts: Lubbert Baarssen, Vincent Krabbenborg, Henny Barnhoorn, Felix Kamperman, Hans Rensink, Gerrit Rensink. Foto: PR

Octo Viri oefent voor zangfestival op 22 april

BORCULO - Zo'n 4 jaar geleden verzamelde Lubbert Baarssen een aantal mannen om zich heen om met een klein gezelschap samen te zingen. Inmiddels is het een achttal mannen, soms in verschillende samenstelling. Zij zingen voornamelijk geestelijke muziek en waren te horen op zangdagavonden, in de R.K. kerk Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming te Borculo en in de kerk van de Slangenburg. Op 22 april kunnen belangstellenden hen horen op het Zangfestival om 15.00 uur in de Joriskerk in Borculo. Daar zingen zij onder andere Tebe Pojem en de Hymna uit Finlandia. Op dit festival zullen meerdere gezelschappen optreden, maar ook solisten. Dit festival wordt georganiseerd door het Koor De Lofstem, dat die middag vrolijke stukken zal zingen.

Meer informatie is te verkrijgen bij voorzitster Betsy Stronks, benbetsystronks@hetnet.nl. tel. 0545-273129.

Meer berichten