Leerlingen aan het werk tijdens de masterclass Fashion. Foto: De Wereldboom
Leerlingen aan het werk tijdens de masterclass Fashion. Foto: De Wereldboom

Masterclasses op de Wereldboom in Borculo

Algemeen

BORCULO - CBS de Wereldboom is onderdeel van de Stichting Scholengroep GelderVeste, een samenwerkingsverband van 19 christelijke en algemeen bijzondere basisscholen in Oost-Gelderland. Het onderwijs binnen de stichting onderscheidt zich van het klassieke onderwijsmodel doordat het gericht is op de onderlinge verschillen tussen de leerlingen in plaats van op klassikale leerprestaties en leerdoelen. Feitelijk doorloopt iedere leerling acht jaar basisonderwijs in zijn eigen tempo. Ter ondersteuning en verdieping van het leeraanbod hebben ouders en leerkrachten de handen ineengeslagen. De Oudercommissie 3.0 (Medezeggenschapsraad op traditionele scholen) heeft enkele ouders en experts gevraagd om een aantal masterclasses te organiseren met hun eigen expertise. Donderdag was de eerste keer uit de serie van vier.

Door Rob Weeber

Schoolleider Ginny van der Zee legt uit wat de school zo bijzonder maakt. "Ons schoolsysteem wijkt af van andere type basisscholen en wij denken dat dit systeem de toekomst heeft. Gedurende acht jaar doorlopen de leerlingen een drietal units, die van 4-7 jaar, 7-10 jaar en 10-12 jaar. De overgang van de ene unit naar de andere noemen wij 'overvliegen' en niet 'overgaan'. Binnen de units doorloopt iedere leerling het lesaanbod in zijn eigen tempo. Het bestaat uit zogenaamde kernconcepten, onderwerpen die inzicht bieden in de wereld om ons heen, de medemens, de maatschappij, de natuur, de techniek et cetera. Aan deze concepten zitten kerndoelen verbonden, zoals rekenen en taal. Uiteindelijk zijn ook wij gehouden aan landelijke onderwijsnormen. Maar de manier waarop de kinderen de stof tot zich nemen verschilt. In plaats van klassikaal lesaanbod is het systeem veel meer gericht op zelfontwikkeling en zelfonderzoek. De leerlingen zitten in qua leerlijn gelijkgestemde groepjes bijeen en moeten vragen stellen, samenwerken, onderzoeken en informatie vergaren. Kernconcepten zijn samenhangende, overkoepelende onderwerpen die uit kleine thema's bestaan. Zo komen de leerlingen van alles te weten over het bewuste onderwerp. Verder is het vak creativiteit bij ons erg belangrijk. Iedere dag staat creativiteit op het programma. Uiteindelijke doel van de opleiding is dat de leerling op verschillende manieren leert leren en zichzelf en de wereld om hem heen ontdekt. Zo krijgt hij of zij beter zicht op zijn eigen toekomstmogelijkheden."
Binnen het systeem heeft de leerkracht veel vrijheid om het lesprogramma samen te stellen, maar hun kennis gaat niet op ieder onderwerp even diep. Dus moest er een andere oplossing gezocht worden om aan de wensen van ouders met betrekking tot bepaalde onderwerpen tegemoet te kunnen komen. De Oudercommissie 3.0 bedacht toen de masterclass. Twee ouders die zelf zo'n masterclass geven, zijn Regine ter Braak en Karlijn van den Heuvel. Regine is tevens lid van de Oudercommissie 3.0 en betrokken bij de opzet van de masterclasses. Gedurende acht weken geven zij om de week samen met nog vier andere experts hun masterclass. Regine heeft haar bedrijf R-Kwadraad Imago & Styling en adviseert kleding in relatie tot levensstijl en persoonlijkheid. Zij doet de masterclass Fashion. Karlijn heeft haar onderneming 'Strak Plan' en adviseert in gezonde voeding en gewichtsbeheersing. Zij doet de masterclass Voeding. De andere onderwerpen zijn Yoga, Technologie, Programmeren en Natuur. Voor meer informatie over de Wereldboom:
www. www.gelderveste.nl/scholen/cbs-de-wereldboom

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant