'Wethouderschap is de leukste 'hondenbaan' '

Han Boer. Foto: Guido Bogert Fotografie
Han Boer. Foto: Guido Bogert Fotografie

BERKELLAND - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart komen de lijsttrekkers van de diverse partijen aan het woord. Zij mogen de twee belangrijkste speerpunten van hun verkiezingsprogramma naar voren brengen, alsmede een punt waarop zij meer of minder zouden willen bezuinigen. Deze week is de lijsttrekker voor D66 (Democraten 66) Han Boer (1970) aan het woord.

Door Rob Weeber

Han Boer komt uit Neede en doorliep zijn middelbare schooltijd aan Het Assink Lyceum in Haaksbergen. Zijn toenmalige leraar geschiedenis kon mooi verhalen over geschiedenis en politiek, en was bovendien lid van D66. Die combinatie deed Han besluiten om lid te worden van de Jonge Democraten, een stap die direct goed aanvoelde. Na zijn middelbare schooltijd wilde hij dan ook politicologie en geschiedenis gaan studeren, maar thuis werd er ook wel gekeken naar perspectief op de arbeidsmarkt en dus werd het commerciële economie in Enschede. Iets wat hij ook leuk vond. Daarna volgde een 20 jaar lange commerciële carrière in de grafische industrie. De interesse in de politiek bleef echter en Han belandde in 2002 in de Needse raad na het vertrek van het toenmalige D66 raadslid Machteld Schukkink naar Haaksbergen. Hij werd lijsttrekker voor D66 en ging in 2005 over naar Berkelland. In 2010 werd hij wethouder en na de komende gemeenteraadsverkiezingen hoopt hij zijn derde termijn als wethouder te kunnen aanvangen. Die baan is voor hem de leukste 'hondenbaan' die er is. Een baan waarin je echt iets voor mensen kunt betekenen.

Voor D66 is het thema woningbouw een van de allerbelangrijkste speerpunten. Er is veel discussie omtrent dit thema als gevolg van de verwachte demografische ontwikkelingen, maar Han Boer benadrukt dat er geen sprake is van een bouwstop in Berkelland. Wel geeft hij aan dat wat D66 betreft het bestaande beleid van terugdringen van reeds bestaande woningbouwplannen bijgesteld moet worden. Oorzaak daarvoor is de nieuwe N18 en de aantrekkende economie. De plannen destijds voor de aanleg ervan hielden geen rekening met forensische ontwikkelingen. Echter, gaandeweg de aanleg is gebleken dat - nu de weg er eindelijk echt komt – wonen en leven in Berkelland als prima combinatie wordt gezien met bijvoorbeeld werken in Twente. Het aanbod van huizen is inmiddels gehalveerd in Berkelland en de makelaars roepen om nieuwe projecten. D66 pleit derhalve voor een herziening, een opschuiving, van het bestaande beleid. Niet alleen voor mensen van buitenaf maar ook voor de vraag van eigen jeugd en senioren. Met deze zienswijze wil D66 geenszins de verwachte demografische ontwikkelingen ontkennen. De onderkant van de bevolkingspiramide zal niet meer breder worden dan de bovenkant. Met andere woorden de ouderen zullen in aantal de jongeren blijven overtreffen. In de bestaande voorraad moet daarom ook het nodige worden aangepast en wellicht gesloopt. De huidige convenantafspraken met de regio en provincie lopen tot 2025, maar het zou onverstandig zijn om tot dan te wachten met herijking.
Een ander speerpunt voor D66 betreft de werkgelegenheid en het ondernemersklimaat. De ondernemers zijn de motor van de economie en de werkgelegenheid voor Berkelland. Dat betekent dat er naast huisvesting ook aandacht moet zijn voor zaken als goed onderwijs, goede vestigingsmogelijkheden en een goede bereikbaarheid. Berkelland heeft veel maakindustrie, wat inhoudt dat er een relatief kleine technische bovenlaag is die zich met innovatie bezighoudt en een bredere onderlaag die het 'maakwerk' verzorgt. Dit vraagt een juiste mix aan opleidingsmogelijkheden. D66 heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de aansluiting tussen onderwijs en ondernemers. Het onderwijsplein in Neede is daar een goed voorbeeld van, evenals de projecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar er is ook geïnvesteerd in de aanleg van glasvezel in het buitengebied en verduurzaming van de bedrijventerreinen. Berkelland staat op de zevende plaats als het gaat om MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Daarmee is de grens niet gesteld, maar het geeft wel aan dat er hard gewerkt wordt aan een optimaal ondernemersklimaat in Berkelland. Het beleid behelst ook de winkelkernen. Samen met de ondernemers zelf probeert D66 tot aanvaardbare alternatieven te komen voor de invulling van de centra. Leegstand moet bestreden worden met onder meer nieuwe woonmogelijkheden in de centra en aanpassing van bestaande, belemmerende regelgeving.
Waar D66 niet op wil bezuinigen, maar extra in wil investeren, is de binnensport. Volgen Han Boer is gebleken dat voorzieningen als zwembaden met sporthallen en horeca in geprivatiseerde toestand wel degelijk bestaansrecht hebben. Naast sportactiviteiten kunnen hier ook andere activiteiten plaatsvinden. Een mooi voorbeeld daarvan is de gala-avond van de carnaval in de sporthal in Neede. Indoor sportaccommodaties zijn voor hem de 'kulturhuzen' van de grote kernen en belangrijk voor de leefbaarheid ervan. Bezuinigingen zijn niet aan de orde, wel extra investeringen om ze eigentijds te houden

Meer berichten