Foto: Nick Oostendorp

Berkelland Prijswinnaar Groenste Project 2017

Hoe andere Achterhoekse gemeenten omgaan met het fenomeen 'Landjepik'

De Bomenstichting Achterhoek (BSA) looft elk jaar een prijs uit ter gelegenheid van de nationale Boomfeestdag. Deze prijs, bestaande uit een boom naar keuze, gaat naar een gemeente, organisatie of landgoed waar naar de mening van de BSA het Groenste Project van het afgelopen jaar werd gerealiseerd.

Wat betreft Achterhoekse Groene Projecten in 2017, steekt de gemeente Berkelland er volgens de BSA met kop en schouders bovenuit. Berkelland toonde immers als eerste Achterhoekse gemeente eindelijk het lef om zowel de illegale kap van houtwallen en -singels als het illegaal toe-eigenen van gemeentelijke wegbermen aan te pakken. Dat resulteerde in zo'n 75 handhavingszaken, waarmee de ernst van dit probleem wel is aangetoond.
In de afgelopen jaren is hier inmiddels een onrustbarend percentage aan houtwallen en -singels verdwenen, terwijl deze cultuur-historisch onlosmakelijk tot het karakteristieke mooie Achterhoekse coulisselandschap behoren.
Berkelland zet met het streven naar herstel van dit oorspronkelijke landschapsbeeld met bomen en struiken en met kruidenrijke bermen en groenstroken tevens in op de biodiversiteit .
Zo kunnen weidevogels en insecten weer terugkeren. (In één forse Eik huizen bijv. al ruim 400 verschillende soorten insecten!)
Eerdere winnaars van deze BSA-prijs voor het Groenste Project waren onder andere de gemeente Oost Gelre voor 2014 en 2015 en de historische buitenplaats De Wildenborch in Vorden voor 2016. De boom zal op Boomfeestdag 14 maart as. worden uitgereikt aan Burgemeester Joost van Oostrum, Projectleider Groen Jan-Luc van Eijk en het team van handhavers.

Naar aanleiding van dit fenomeen, aangeduid als "Landjepik", dat door de activiteiten van de gemeente Berkelland begin december ruime media aandacht kreeg, heeft de BSA een rondgang gemaakt langs de overige Achterhoekse gemeenten. De Stichting vroeg in hoeverre uit soortgelijk onderzoek zoals in Berkelland bleek dat deze praktijken ook in hun gemeente speelden, en tevens welke maatregelen zij hiertegen namen. Tenslotte is illegaal grondgebruik ook een economisch delict, waarbij bovendien sprake is van fraude met subsidies.
De gemeente Winterswijk heeft voortvarend een en ander kadastraal uitgezocht. Daaruit bleken geen grote illegale praktijken, maar wèl dat op sommige plaatsen stroken gemeentelijke berm als landbouwgrond bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden opgevoerd.
Winterswijk heeft zich reeds in 2015 en opnieuw in 2017 aangesloten bij het initiatief van Berkelland om de staatssecretaris op te roepen kadastrale gegevens toe te voegen aan de 'AAN-kaart'. Op die manier kan de RVO de rechtmatigheid van een subsidieaanvraag gemakkelijker controleren.
Naar aanleiding van de ernst van de conclusies in Berkelland gaat de gemeente Doetinchem: "dit vraagstuk zorgvuldig onderzoeken en zo nodig actie ondernemen". Bronckhorst en Doesburg "gaan hier nu mee aan de slag". De gemeente Lochem "ziet hier geen prioriteit" en Aalten, Montferland en Oost-Gelre hebben (nog) niet gereageerd.
De gemeente Oude IJsselstreek spant hier overigens wel de kroon; deze ensceneerde in 2017 voor de BSA zelfs correspondentie met een zogenaamd aangetekend verzonden handhavingsbrief. Hiermee pretendeerde O IJ dat zij handhaafde op de illegale bomenkap en vernieling van een beeldbepalende cultuur-historische flinke houtwal aan de Kersendijk in Westendorp door het grote agrarische bedrijf Hunland. Naderhand bleek hier echter geenszins sprake te zijn van handhaving.
Volgens de BSA verdient deze gemeente daarvoor ook een prijs: 'De Kreupelhouten Eikel Award'.

Bomenstichting Achterhoek
12 februari 2018

Reageer als eerste
Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten