Bennie Morsink, Ondernemend Berkelland. Foto Rob Stevens
Bennie Morsink, Ondernemend Berkelland. Foto Rob Stevens

'Zolang ze niet blij met me zijn, zie ik het wel zitten'

BERKELLAND - Bennie Morsink, aannemer grond- en sloopwerken in Neede, is de komende gemeenteraadsverkiezingen de lijsttrekker voor Ondernemend Berkelland (OBL). OBL werd in 2009 opgericht om in 2010 als lokale partij voor het eerst aan de verkiezingen mee te doen. Tot verrassing van velen kwam de partij meteen met twee leden in de raad. Bennie Morsink: "Binnen een week werd de partij opgericht. In december 2009 kwamen we daarvoor met een zestal personen bij elkaar. Wat die personen gemeenschappelijk hadden waren frustraties met gemeentelijke regelgeving. (Het bedrijf van Morsink werd in 2011 ontruimd op grond van strijdigheid met het bestemmingsplan en milieuvergunningen). Iedereen verklaarde ons voor gek, we zouden kansloos zijn. Maar we kwamen als protestpartij in 2010 wel met twee zetels in de raad. In 2014 evenaarden we dat kunststukje. Beide keren kwamen we maar een handjevol stemmen te kort voor een derde zetel. We zijn nu een gevestigde partij en gaan de komende verkiezingen voor drie zetels."

Door Rob Stevens

Volgens Bennie is de partij vooral 'de luis in de pels' van de gemeentelijke politiek. "We richten ons op ondernemers en burgers die de overheid kritisch bejegenen. Een belangrijk speerpunt van ons is bijvoorbeeld de bouwstop, daar zijn we tegen. De nieuwe N18 biedt mogelijkheden. Het forensenverkeer zal straks alleen maar toenemen. Makelaars roepen nu al dat er een tekort aan woningen dreigt. We hebben nieuwe mensen nodig, anders komen er ook geen bedrijven. De bouwstop maakt mensen bang. De verantwoordelijk wethouder herhaalt steeds dat zielige verhaal over krimp. Maar geef mensen juist iets te kiezen. Daar hebben we altijd op gehamerd. Het lijkt erop dat D66 en ook de VVD nu langzamerhand ook tot dat inzicht komen."

"Verder willen we dat het bestemmingsgebied buitengebied zo snel mogelijk wordt afgewerkt. Het geurbeleid moet niet strenger worden dan landelijk verplicht is. Er zijn gewoon heel weinig klachten in het buitengebied over stankoverlast. Iemand in het buitengebied moet zich aanpassen aan de gangbare activiteiten daar."
OBL ligt programmatisch volgens eigen zeggen het dichtst tegen de VVD aan. Volgens de OBL fractievoorzitter zijn zij echter honderd procent onafhankelijk, terwijl de VVD altijd heeft te dealen met 'landelijke verplichtingen'. Coalitiepartijen hebben meer mogelijkheden om te sturen in beleid. Voor een kleine partij als OBL zijn die mogelijkheden beperkt. OBL kan alleen proberen de zere vinger op de plek te leggen. De partij is wel altijd aanspreekbaar voor vragen of verzoeken van burgers. Of we adviseren mensen zelf actie te ondernemen en ondersteunen dat. Bennie: "Zoals de keer dat een invalide vrouw in Borculo vroeg om een parkeerplaats voor de deur, voor haar auto. Volgens de gemeente was daar geen ruimte voor. Volgens ons was die ruimte er wel. Een kwestie van een trottoirbandje laten zakken en wat stoeptegels. We hebben publiekelijk de datum aangekondigd waarop we dat zelf zouden doen, in aanwezigheid van de pers. Toen kwam de gemeente in beweging en heeft een aannemer binnen een week een en ander voor elkaar gemaakt."
"Of de keer dat het bestemmingsplan voor het industrieterrein Neede ter inzage lag. Daarin werd gesproken van een maximum bouwhoogte in het gebied van zes meter. Voor de aanwezige meelfabriek met silo natuurlijk veel te weinig. Ik heb de gemeente toen voorgesteld iedere ondernemer persoonlijk te bevragen naar informatie als input voor dat plan. Maar dat zou organisatorisch niet mogelijk zijn. Toen heb ik zelf belanghebbenden persoonlijk op het bedrijfsterrein opgezocht of ter plekke een brief gepost. Op basis van de reacties die ik daarop kreeg zijn een aantal (kleinere) zaken veranderd en aangepast. De bouwhoogte werd bijvoorbeeld veranderd naar 25-30 meter."
"Het afvalbeleid mag voor het OBL blijven zoals het is, scheiding aan de bron zoals het college voorstelt is niet nodig. Binnen niet al te lange tijd kan de vuilverwerker afval gewoon machinaal scheiden. Dat is altijd nauwkeuriger dan aan de bron. Voor de jeugd moeten voorzieningen komen. Het Bastion (Sociaal cultureel gebouw in Neede) had nooit gesloopt moeten worden. Nu zitten jongeren op hangplekken. Handhavend optreden werkt niet productief volgens OBL. Het is beter de jeugd positief te benaderen, een eigen plek te geven en eigen verantwoordelijkheden.
In 2010 begonnen de ondernemers Bennie Morsink en Erik Roosenboom samen als raadsleden voor OBL in de raad. Ook omdat ze op basis van eigen ervaringen met de gemeente graag een andere overheid zien. Roosenboom is er inmiddels wegens drukke werkzaamheden in het eigen bedrijf mee gestopt. Bennie Morsink heeft er nog wel lol in, wel met een tikkeltje masochistische inslag: "Zolang ze niet blij met me zijn, zie ik het wel zitten"


Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten