TU Delft studenten hard aan het werk voor de slimste weg. Foto: Rob Weeber
TU Delft studenten hard aan het werk voor de slimste weg. Foto: Rob Weeber

Studenten TU Delft denken mee over Nettelhorsterweg

Algemeen

BORCULO - De Nettelhorsterweg (N825) tussen Borculo en Lochem staat op de planning om in 2020 te worden verbeterd. Het besluit was voor een aantal aan- en omwonenden aanleiding om het Burgerinitiatief de Slimste Weg op te richten. Ze willen daarmee bereiken dat de weg veiliger, stiller, schoner en mooier wordt en bovendien duurzame energie gaat opwekken. Als de weg toch wordt aangepakt, waarom dan niet op de meest slimme manier?

Door Rob Weeber

Hans Leeflang, een van de initiatiefnemers van het burgerinitiatief, ontving woensdag 10 januari bij de Melktap in Geesteren 27 binnen- en buitenlandse studenten van de TU Delft, faculteit Industrieel Ontwerpen. Hen was gevraagd om mee te denken over de toekomstige inrichting van der weg. Alle studenten zitten in de masterfase en kunnen via hun Studievereniging i.d. ieder jaar deelnemen aan speciale Cases on Tour weken, waarin ze in de praktijk kunnen werken aan opdrachten. Een van de dagen betrof dus het bezoek aan Geesteren. Na de gehele dag te hebben gebrainstormd en ideeën te hebben uitgewerkt, presenteerden drie groepjes aan de hand van drie thema's hun visie op de slimste weg.

Transitiepad vormgeven
Het eerste thema was 'transitiepad vormgeven', hoe krijg je iedereen gemobiliseerd om mee te werken aan een nieuwe, toekomstbestendige weg. Het voorstel was een co-creatie studio, een plek waar alle belanghebbenden elkaar kunnen treffen. Samen kunnen ze dan tot ideeën en oplossingen komen die met de buitenwereld gedeeld kunnen worden ten behoeve van toekomstige doorontwikkelingen. Belangrijk is de weggebruikers bewust te maken dat er leven naast de weg is en vice versa. Kinderen bijvoorbeeld moeten veilig kunnen oversteken. Het gebruik van smart sensoren kwam onder meer naar voren als middel om auto's te waarschuwen voor overige verkeersdeelnemers en eventueel automatisch vaart te laten minderen.

Ontkoppeling
Bij dit thema ging het om zaken als luchtvervuiling, lawaai en veiligheid voor omwonenden. Meer verkeersaanbod hoeft niet per se meer geluidshinder en luchtvervuiling op te leveren. Huizen kunnen sensoren krijgen die antigeluid produceren. Als dat geluid dezelfde geluidssterkte en fase heeft als het verkeerslawaai, dan wordt dit laatste geneutraliseerd. De verspreiding van fijnstof kan tegengegaan worden door middel van sprinklerpaaltjes langs de weg. Waterdeeltjes die dezelfde grootte hebben als die van het fijnstof, drukken de fijnstofdeeltjes naar de grond. Bovenop de sprinklerpaaltjes kan bovendien verlichting gemonteerd worden.

Proeflab vormgeven
Ook hier gaat het om de verbinding tussen de burgers en de weg. Zij fungeren als een gebruikersgroep in een proeflab en testen verschillende oplossingen. Alles is voor iedereen openbaar, ook voor bedrijven. Voordeel daarvan is dat nieuwe technologie sneller doorontwikkeld wordt. Er is veel aandacht voor veiligheidssignalering door middel van sensoren en energieopwekking met behulp van de verkeersstroom. Bijvoorbeeld kan er een hologram opduiken indien verderop gevaar dreigt. Door de weg modulair in te delen, kunnen verschillende technische systemen naast elkaar getest worden.
Het bijzondere aan alle uitkomsten was wel het feit dat het niet alleen om technologie ging, maar juist ook om de verbinding van de weg met de gemeenschap, met de omwonenden. Na afloop van de dag werden de studenten getrakteerd op een demonstratie carbid schieten.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant