Links Erik Hekking 25 jaar lid en rechts John Hargeerds 40 jaar lid. Foto: PR
Links Erik Hekking 25 jaar lid en rechts John Hargeerds 40 jaar lid. Foto: PR

Veel nieuws tijdens de nieuwjaarsreceptie v.v.Reünie

Club moet op zoek naar nieuwe voorzitter

BORCULO - De kantine van Reünie was bomvol, toen voorzitter Thijs Bouwhuis om even over half vier aan zijn nieuwjaarstoespraak begon. Thijs noemde eerst het grote aantal kampioenschappen bij de jeugd, maar liefst zeven. Verder ging afgelopen jaar de samenwerking met GSV'63 van start, tot volle tevredenheid van beide verenigingen. Doelstelling is dan ook de samenwerking uit te breiden naar andere leeftijdscategorieën, waarbij hopelijk in de toekomst ook andere buurtverenigingen aanhaken bij de samenwerking.

"Bij het zoeken naar trainers voor onze jeugd zullen we meer energie moeten stoppen in het opleiden van eigen trainers, daar er weinig jeugdtrainers zijn en als ze er al zijn, dan zijn ze onbetaalbaar", laat de voorzitter weten. Thijs memoreerde ook aan de onderbezetting van diverse commissies. "Leden willen best iets doen, maar dan wel een afgeronde taak. Alhoewel, in de zomerperiode werd er spontaan een dinsdagavondploegje geformeerd, ter ondersteuning van de woensdagochtend ploeg en zij hebben gedurende de zomerperiode allerlei onderhoud gepleegd, waardoor ons complex er weer piekfijn bij kwam te liggen."
Ook het belang van het ophalen van het oud papier werd door Thijs genoemd en de rol van supportersvereniging in deze. De papiercontainer, die beheert wordt door hen, is een dagelijkse klus voor Henk Wolterink.
Een mooie nieuwe ontwikkeling vond Bouwhuis ook de eerste gezamenlijke sponsoravond van alle Borculose sportverenigingen, waarbij de sponsorcommissie van DEO en Reünie het voortouw namen. De avond werd op donderdag 26 oktober gehouden en kende een uitstekende opkomst.
Met het afschaffen van de feestavond keert de Playback-show terug. Een aantal leden heeft hiervoor het initiatief genomen en iedereen is zeer enthousiast.
Toen was Thijs aangeland bij het punt bestuur en hij had een niet zo prettige mededeling. Op de jaarvergadering in oktober is hij aftredend en hij zal zich dan niet herkiesbaar stellen voor een nieuwe periode en dat beargumenteerde hij als volgt: "Ik ben een man van alles of niets…. Een tussenweg ken ik helaas niet. Dat trekt een te grote wissel op mij." De club zal op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter. Verder wil Thijs wel graag iets voor de vereniging willen blijven doen. Hij zal graag de vrijwilligerscommissie inhoud geven.
Na alle vrijwilligers en sponsoren te hebben bedankt, gaf hij het woord aan Jeroen ten Bras, voorzitter van de sponsorcommissie, die zeer trots meldt dat met ingang van het seizoen 2018-2019 twee bedrijven zich verbinden aan onze club als hoofdsponsor. De komende jaren zijn Schuurman Schoenen en Ter Woerds afbouw en schilderwerken hoofdsponsor van de vereniging. Dit bericht wordt met applaus ontvangen.
Hierna neemt Thijs weer het woord voor de laatste officiële handeling: het huldigen van de jubilarissen, er zijn dit jaar 4 jubilarissen, waarvan er twee jammer genoeg niet aanwezig konden zijn. Wel aanwezig waren Erik Hekking 25 jaar lid en John Hargeerds 40 jaar lid. Zij ontvingen een speldje een boeket rood-witte bloemen, waarna het tijd werd een toast uit te brengen op het nieuwe jaar en de sociale contacten nog wat verder te verstevigen.

reageer als eerste
Meer berichten