Burgerinitiatiefgroep Nettelhorsterweg met rechts Jan Zappeij. Foto: Rob Weeber
Burgerinitiatiefgroep Nettelhorsterweg met rechts Jan Zappeij. Foto: Rob Weeber

Bijeenkomst voor De slimste weg van Nederland

Algemeen

BORCULO - Als het aan de vijf initiatiefnemers van het Burgerinitiatief Nettelhorsterweg ligt, dan wordt de 8 km lange rechte racebaan straks de slimste weg van Nederland. De weg staat op de planning om in 2020 te worden verbeterd. Het vijftal, Jan Zappeij, Rik Walvoort, Hans Leeflang, Peter Post en Pascal Kok, deels aanwonend aan de Nettelhorsterweg, hebben de weg in de afgelopen jaren van een regionale verbindingsweg zien veranderen in een verkeersader die langzaam aan dichtslibt.

Door Rob Weeber

De drukte, mede het gevolg van de nieuwe fabriek van Friesland Campina in Borculo, is enorm toegenomen en de veiligheid, waaronder die van fietsers en aanwonenden verslechterd. Daarom doet de initiatiefgroep een oproep naar overheden en burgers om op dinsdagavond 12 december naar de Melktap in Geesteren te komen om zich te laten inspireren en informeren over hun plannen.
De initiatiefgroep benadrukt dat ze absoluut niet tegen de ontwikkeling van de Nettelhorsterweg zijn, integendeel. Ze willen alleen bereiken dat de weg veiliger, stiller, schoner en mooier wordt en bovendien duurzame energie gaat opwekken. "We willen via ons burgerinitiatief in gesprek komen met alle betrokken partijen," aldus Jan Zappeij. "De normale aanpak van een dergelijke weg geldt de doorstroming. Maar wij hopen dat de provincie en de gemeenten Berkelland en Lochem een bredere
scope hanteren met betrekking tot veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Met leefbaarheid bedoelen we vooral ook verkeerslawaai en fijnstof. Niet alleen het doorgaande verkeer moet baat hebben bij de aanpak, maar zeker ook de aan- en omwonenden. Als het plan wordt uitgevoerd zoals nu gedacht wordt, dan zouden ook veel bomen sneuvelen richting Lochem omdat er een norm van 4,5 meter afstand tot de weg is. We doen verder een oproep naar bedrijven en kennisinstellingen om
na te denken over innovatie met wegen. De Nettelhorsterweg zou vanaf 2022 een proefvlak moeten zijn dat laat zien hoe we wegen anders kunnen inrichten. In Brabant ligt al een proefvlak voor elektrisch rijden, maar wij willen een proefvlak voor leefbaar verkeer. Tenslotte doen we een oproep naar alle inwoners om ons burgerinitiatief te steunen en bij de betrokken overheden aan te dringen op een brede trajectverkenning."

Feit is dat de trajectverkenning al is begonnen. Als die is afgerond, dan volgt de aanbesteding van de weg. Het is dus zaak met name de provincie te overtuigen dat ze teruggaat naar de fase ervoor, de fase van de scope. Hoe moet de weg eruit komen te zien? Als het aan de omwonenden ligt, komt er bijvoorbeeld ook een B-weg, zodat de betrokkenen veilig van en naar hun oprit kunnen. De kap van bomen zou de hoeveelheid fijnstof alleen maar doen toenemen. Fijnstof zou je kunnen beperken
door een constante snelheidslimiet. Maar er zijn ook al ontwikkelingen dat het via geluidsschermen kan worden afgezogen. Elektrisch rijden is mooi, maar dat speelt volgens de groep pas over een jaar of tien. Geluidsoverlast zou je kunnen terugdringen door middel van aanpassing van de bovenste asfaltlaag. Het asfalt kan ook dienen om duurzame energie mee op te wekken. Voor de scholieren is het fietspad onveilig geworden. Er is geen voorrangsregeling en de snelheid van het fietsverkeer is
toegenomen. Het zijn allemaal thema's die aan de orde moeten komen voordat de weg zijn definitieve trajectinrichting krijgt en er geen weg meer terug is.

De gemeente Berkelland steunt het burgerinitiatief en heeft 1.000 euro ter beschikking gesteld als bijdrage voor aanloopkosten. Navraag leert dat de gemeente het initiatief van harte omarmt. De bijdrage is gedaan in het kader van de bestaande Economische Agenda Veranderende Samenleving, Vernieuwd Bestuur.
De bijeenkomst is dinsdagavond 12 december, 19.30 inloop. Locatie: De Melktap, Nettelhorsterweg 21, Geesteren.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo