Foto: PR.
Foto: PR. (Foto: Jan Hendriksen)

Ingrijpende herinrichting Ruurlose Dorpskerk

RUURLO – De Ruurlose Dorpskerk wordt begin volgend jaar ingrijpend heringericht. Zo verdwijnen de banken achter de pilaren uit de kerk. Het gedeelte achter de pilaren krijgt een nieuwe bestemming en het liturgisch centrum wordt anders ingericht. Alle banken gaan eruit. Daarvoor in de plaats komen onder meer een ruim sanitair blok en een keukenunit. Dit zijn twee voorzieningen die noodzakelijk zijn als de kerk een bredere groep gebruikt wordt.

Door Jan Hendriksen

"Denk daarbij aan concerten of bijeenkomsten van organisaties binnen en buiten de kerk. Mogelijk kan de kerk daarmee ook actiever inhaken op activiteiten in het dorp zoals de Reurlse Winterdag die binnenkort plaatsvindt", zo verklaart voorzitter Thea Brinkhuis van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem. Donderdag presenteerde de kerkenraad tijdens een gemeenteavond de plannen voor een ingrijpende herinrichting. Na de herinrichting biedt de Dorpskerk veel meer gebruiksmogelijkheden. Brinkhuis: "De kerk kan daarmee nog nadrukkelijker een 'kerk in het midden' worden die niet alleen door de leden van onze kerkelijke gemeente, maar door de gehele bevolking wordt ervaren als 'onze' Dorpskerk." Dit jaar is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de plannen om een breder gebruik van de kerk mogelijk te maken. Met behulp van externe deskundigen is men tot een voorstel gekomen dat tijdens de druk bezochte gemeenteavond (120 gemeenteleden) in gemeentecentrum De Sprankel op een brede instemming kon rekenen en met een applaus werd begroet. Thea Brinkhuis legt uit waarom de herinrichting wenselijk is. "Het is algemeen bekend dat vele kerken een sterke krimp en vergrijzing kennen. Ook de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem ontkomt daar niet aan. De kerkenraad vindt dat geen reden om dan maar niets te doen en op je handen te gaan zitten. Daarom hebben we gekozen voor een actieve stap naar voren."

Vertrouwen
De kerkenraad heeft het vertrouwen dat er ook in de toekomst sprake zal zijn van een geloofsgemeenschap in Ruurlo. Hoe die over tien of twintig jaar vorm zal hebben gekregen is op dit moment moeilijk te voorspellen. "Die geloofsgemeenschap zal echter niet schuil gaan achter gesloten kerkdeuren. We proberen als protestantse gemeente steeds meer naar buiten gericht te zijn en samen te werken zoals het Dorpshuis in de bibliotheek. Niet voor niets noemen wij onze gemeente 'een open huis'. Daar is iedereen welkom", aldus Brinkhuis.

Opstelling
In de toekomst heeft ook de preekstoel geen praktische functie meer. De dominee klimt niet meer naar boven maar staat achter een lezenaar met daar omheen, in een soort halve cirkel, de kerkgangers. Door alleen nog van stoelen gebruik te maken ontstaan meer mogelijkheden voor opstellingen afgestemd op het gebruik. Bij een kerkdienst zal dat anders zijn dan bij een concert. Nu biedt de kerk ongeveer 350 zitplaatsen waarvan een groot deel in de banken.

Banken
Straks staan er nog ongeveer 250 stoelen. Welke bestemming de banken zullen krijgen is nog niet duidelijk. "Misschien gebruiken we een van de banken bij de inrichting van een stiltehoek. En we hebben al signalen dat mensen belangstelling om de banken te willen kopen. Voor enkele kerkgangers hebben ze naast historische ook emotionele waarde", aldus voorzitter Rinus Dijkman van het College van Kerkrentmeesters die juridisch gezien verantwoordelijk is voor de Dorpskerk.

Subsidie
Deze ingrijpende aanpassingen vragen om een forse investering. Voorzitter Rinus Dijkman van het College van Kerkrentmeesters: "De kosten worden voor een belangrijk deel gedekt doordat in 2016 het kerkgebouw De Hoeksteen in Barchem werd verkocht en door een forse subsidie van de Provincie Gelderland in het kader van het herbestemmen en behoud van cultureel en religieus erfgoed. Er wordt nog druk gezocht naar andere subsidiemogelijkheden om de herinrichting af te ronden."

Planning
De laatste kerkdienst in de huidige Dorpskerk is op Nieuwjaarsdag. De ambitieuze planning is om met Pinksteren op 20 mei 2018 de 'nieuwe' Dorpskerk weer in gebruik te nemen. In de tussenliggende periode zijn de kerkdiensten in het gemeentecentrum De Sprankel aan de Domineesteeg. Op Oudejaarsmiddag kan iedereen terecht in de Dorpskerk om de tekeningen van de herinrichting te bekijken. Natuurlijk zijn er dan ook oliebollen en appelflappen.

reageer als eerste
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221758&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=achterhoeknieuwsborculoruurlo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=724,726,727" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>