Zicht op de Camping Veldzicht, een van de alternatieve en betwiste locaties voor de antennemast. Foto: Rob Weeber
Zicht op de Camping Veldzicht, een van de alternatieve en betwiste locaties voor de antennemast. Foto: Rob Weeber

KPN antennemast Haarlo lastig dilemma

HAARLO - Het bereik van KPN in Haarlo was volgens de inwoners onvoldoende en dus werd er een verzoek ingediend voor signaalversterking, ofwel een antennemast. Inmiddels ligt er een uitnodiging van de gemeente voor een tweede inloopbijeenkomst op 12 december, maar feit is dat zij lijnrecht tegenover een bewonerscollectief van ruim 20 inwoners staat dat tegen de voorgestelde locaties is.

Door Rob Weeber

De eerste voorkeurslocatie voor KPN werd door de gemeente middels een brief bekend gemaakt, waarna het bewonerscollectief werd opgericht en een petitie van 130 inwoners richting de gemeente ging. Het bleek een plek bij het voetbalveld te zijn, een plek waar de mast het meest optimale bereik zou hebben. Het collectief stuurde haar zienswijze omtrent de beslissing in, wat leidde tot een eerste inloopbijeenkomst. Echter, dit was volgens het collectief een 'wassen neus'. De eerder ingezonden zienswijze van het collectief kon mondeling herhaald worden, maar er was geen enkele beleidsmaker aanwezig. De gemeente diende daarop in overleg met KPN en het Antennebureau een viertal alternatieve locaties in en nodigde de inwoners uit voor een tweede inloopbijeenkomst, welke op 12 december plaatsvindt. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de inwoners hun voorkeur uitspreken voor een van de alternatieve locaties. Ook wethouder Patricia Hoytink-Roubos zal dit keer aanwezig zijn, evenals KPN en het Antennebureau. Verder is bekend dat de gemeente de beslistermijn omtrent het toekennen van de omgevingsvergunning heeft verruimd tot 2 februari.

Eef van Leeuwen is woordvoerder van het bewonerscollectief en legt uit waarom het collectief tegen de voorgestelde locaties is. "Wij zijn niet tegen een antennemast, maar wel tegen een mast die te dicht op de bebouwing staat in verband met stralingsziekte. In het dorp wonen twee mensen die aantoonbaar last hebben van deze ziekte, Elektrohypersensitiviteit (EHS) genoemd. Een ervan is juist vanwege de hooggevoeligheid voor straling vanuit de randstand naar Haarlo verhuisd. EHS wordt inmiddels door de WHO erkend. Voordeel van Haarlo is dat het een landelijk karakter heeft met relatief weinig stralingsinvloed. Het is een plek, waar mensen die last van EHS hebben, tot rust kunnen komen. Erve Veldink is mijn retraitecentrum, waar ik jaarlijks veel mensen ontvang die juist vanwege dit aspect hier verblijven. Ik ben van mening dat Nederland plekken als Haarlo moet koesteren en in stand houden. Het enige wat wij vragen is een plek te kiezen die 1 km buiten het dorp ligt. We hebben zelf drie locaties aangewezen die hiervoor in aanmerking komen. Een ervan komt overeen met de wens van KPN om aan de zuidkant van het dorp te bouwen. Hiervoor zou de picknickplaats aan de Eibergseweg geschikt zijn. Maar ook de bestaande hoogspanningsmasten aan de Oude Eibergseweg en tussen de Wolinkweg en Waterhoekdijk voldoen voor ons. Verder vinden we een mast van 40 meter hoogte niet in het landschap passen."
Navraag bij de gemeente leert dat zij op 12 december de bewoners inlicht omtrent de stand van zaken. Verder wil zij niet vooruitlopen op de uitkomst van de avond. Een woordvoerder van KPN bevestigt dat er vier alternatieve locaties zijn, waarmee zij uit de voeten kunnen. Verder weg is volgens hen niet mogelijk in verband met het beschermde natuurgebied. Het gebruik van bestaande hoogspanningsmasten is voor hen geen optie, het past niet in de bestaande netwerkplanning. En dus is de gemeente aan zet op 12 december.

reageer als eerste
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221758&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=achterhoeknieuwsborculoruurlo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=724,726,727" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>