Subsidieregeling Breedband ook voor adressen in Berkelland die meedoen met Oost Gelre

Algemeen

BERKELLAND - Vorig jaar is een subsidieregeling Breedband Buitengebied vastgesteld waardoor er voor de adressen waar hoge éénmalige aanlegkosten zijn een subsidie mogelijk is. De subsidieregeling is nu ook van toepassing voor de clusters in de gemeente Berkelland, die mee kunnen doen met een aanbod voor het buitengebied van Oost Gelre. Bij dit aanbod zijn de éénmalige aanlegkosten verwerkt in het vastrechttarief, dat hierdoor hoger is dan in andere delen van Berkelland.

Wethouder Han Boer: "Ik vind het belangrijk dat het hele buitengebied van Berkelland van glasvezel wordt voorzien en dat daarbij de inwoners zoveel mogelijk gelijk worden behandeld. Met het van toepassing verklaren van deze subsidieregeling gebeurt dat. Ik ben blij dat de ambassadeurs van de betrokken gebieden hun inbreng hierin hebben gehad en tevreden zijn met deze oplossing."

Op dit moment loopt de vraagbundeling in de gemeente Oost Gelre. Daar doen aangrenzende adressen in het Ruurlose broek, 't Halte en Holterhoek uit Berkelland aan mee.
Deze adressen betalen – als de aanleg van glasvezel doorgaat – 12,95 euro per maand vastrecht of een eenmalige afkoop van 1.600 euro. De vastrechtvergoeding ligt hoger dan bij de adressen in andere delen van Berkelland, waar de aanleg nu volop bezig is. Deze adressen betalen 9,97 euro vastrechtvergoeding of een eenmalige afkoop van 1.300 euro.

Subsidie
Concreet betekent dit voor een inwoner die een afkoopsom van de vastrechtvergoeding betaalt die hoger is dan 1300 euro, dat deze een subsidie kan krijgen van 75 procent over het bedrag dat meer wordt betaald dan 1300 euro. Dat is een bedrag van 225 euro (75 procent over 300 euro) bij éénmalige afkoop van 1.600 euro.

Voor inwoners die niet kiezen voor afkoop van het vastrecht en per maand hogere kosten moeten betalen wordt gerekend met een periode van twee jaar/24 maanden. In dat geval is de eenmalige subsidie afgerond 55 euro (75 procent van 24 maanden x 2,98 euro) en wordt uitbetaald aan het begin van de contractperiode, zodra de voorziening is aangelegd.

Aanvraag indienen bij gemeente
Als de aanleg doorgaat kunnen te zijner tijd de adressen uit Berkelland die een hogere vastrechtvergoeding betalen dan eenmalig 1.300 euro of 9,97 euro per maand een subsidieaanvraag indienen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant