Onderwijsplein in Neede. Foto: Rob Weeber
Onderwijsplein in Neede. Foto: Rob Weeber

Noaberschap krijgt boost op de Dag voor de Berkellandse Ondernemer 2017

BERKELLAND - De Dag voor de Berkellandse Ondernemer (De Dag), die dit jaar voor de zevende keer wordt gehouden, krijgt als thema leren, innoveren en excelleren. Het overlapt bewust daarmee deels het thema van 2016, Noaberschap Out of the box, maar het verschil is dat dit jaar de begrippen Noaberschap en innovatie breder uitgemeten worden. Het draait natuurlijk uiteindelijk allemaal om de (toekomstige) kracht van de lokale economie. Niet voor niets is de samenwerking tussen organisator Platform BV Berkelland, de overkoepelende vertegenwoordiging voor bedrijfsleven, onderwijs, LTO en de gemeente Berkelland (via het nieuwe Team EZ) de afgelopen jaren sterk geïntensiveerd. Maar eigenlijk zou dit jaar de titel 'De Dag door de Berkellandse Ondernemer' moeten zijn, want de ondernemer is van tevoren aan zet.

De drie hoofdrolspelers, voorzitter Erna Koeslag van het Platform BV Berkelland, Harm-Jan ten Hoopen van Team EZ en wethouder Han Boer namens het college, hebben goed nagedacht over een van de meest besproken eigenschappen van de Achterhoekse en dus ook Berkellandse ondernemers, hun bescheidenheid. Volgens de betrokken hoofdrolspelers heeft Berkelland fantastische bedrijven die geweldige producten en diensten voortbrengen. Maar zoals vaker gezegd, roepen ze onvoldoende hardop dat ze excelleren. Daarom willen ze dit jaar De Dag letterlijk een boost geven, een figuurlijk zetje onder de pr-broek van alle ondernemers om zich meer te doen gelden. Het woord excelleren in het thema houdt hiermee verband. Je mag laten zien dat je uitblinkt. De andere twee woorden, leren en innoveren slaan direct op de weg naar excellentie, zowel individueel als collectief. Iedereen kan en moet leren van elkaar, van de noaber, ook de buurondernemer uit de andere kern. Men moet elkaar inspireren om gezamenlijk verder te komen. Dat feit wederom leidt tot nieuwe zaken, tot innovaties en uiteindelijk werkgelegenheid, welvarendheid en welvaart.

De Noaber-boost award
Een belangrijke stap was vorig jaar de opening van het Innovatielokaal van het Onderwijsplein. Hier kan de jongste generatie al ervaring opdoen met het uitdenken van nieuwe producten en vernieuwende dienstverlening. Maar ook het bedrijfsleven kan hiervan gebruik maken. Een mooi voorbeeld is de opdracht die de gemeente aan de leerlingen van het Onderwijsplein gaf om een logistiek vraagstuk uit te denken, een alternatieve verkeersstroom voor de weg van huis naar school. Het was eveneens de politiek, de fractie van D'66, die een verzoek aan het Platform deed om excellerende ondernemers te huldigen. Ondernemers in Berkelland zijn succesvol in hun business en ook op algemene terreinen zoals duurzaamheid en maatschappelijk betrokken ondernemen. Zij vertegenwoordigen unique selling points, voor henzelf, maar ook voor de gemeente. Berkelland zet ieder jaar haar succesvolle sporters in het zonnetje op een door haar georganiseerde avond. Dit uitgangspunt zou ook prima passen bij het streven om het bedrijfsleven extra in de schijnwerpers te zetten. Aldus werd de Noaber-boost Award bedacht, een prijs die tijdens De Dag wordt uitgereikt. Hier is echter een voorwaarde aan verbonden, de bedrijven (uit Berkelland) moeten een prijs hebben gewonnen na 1 september 2016 binnen hun branche of vakgebied. Het is dus een ode aan prijswinnaars en geen verkiezing voor prijswinnaars. Noaber staat hier voor buur, een ondernemer die van mening is dat hijzelf of een collega-ondernemer een award verdiend heeft op basis van een bepaalde prestatie (innovatie). De woorden ondernemer en innovatie mogen in de breedste zin van het woord opgevat worden. Het kan ieder bedrijf of winkel en iedere ZP'er of instelling zijn. Innovatie kan een product of een dienst zijn, een patent of een idee et cetera. Het gaat dus niet om het beste idee!

Het Platform BV Berkelland is gevraagd om dit jaarlijks te organiseren. Op de website kunnen via een link bedrijven aangemeld worden voor de Noaber-boost award. Het Platform hoopt op veel aanmeldingen. Ook bezoekers van De Dag kunnen zich via de site aanmelden. Deze wordt gehouden op donderdag 12 oktober vanaf 16.00 uur. Locatie: Onderwijsplein Neede.
www.platformbvberkelland.nl.

reageer als eerste
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=achterhoeknieuwsborculoruurlo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=724,726,727" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Deel je nieuws
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221758&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=achterhoeknieuwsborculoruurlo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=724,726,727" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>