Takkenweek. Foto: PR
Takkenweek. Foto: PR

De beeldende Takken in herfstvakantie in Ruurlo

RUURLO - Het Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek heeft het initiatief de Takkenweek overgenomen van Cultuurmij Oost en het Prins Bernard Cultuurfonds. Dit jaar vindt de Takkenweek Achterhoek plaats in Ruurlo op 17, 18, 19 en 20 oktober (herfstvakantie), bij Scouting Ruurlo, Blokhut de Tuiterbult, Gotinkveldweg 3 in Ruurlo.

Kunstenaars gaan in de vrije natuur aan het werk met kinderen in de leeftijd van 9 tot 13 jaar. Op die manier hoopt het Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek kinderen die normaal niet in contact komen met kunst en/of met de natuur een aantal nieuwe ervaringen op te laten doen. In Berkelland wordt dit project uitgevoerd door Beeldend Kunstenaar Mirjan Koldeweij en Theatermaker Susan Waanders. Beiden hebben ervaringen in het maken van professionele kunst, maar ook in het werken met kinderen van allerlei pluimage.

De Takkenweek Achterhoek speelt zich af in de omgeving in Ruurlo. Het gebied biedt ruimte en mogelijkheden aan de kinderen om in de buitenlucht te werken aan beeldende kunst en theater. "Een prachtige combinatie, je eigen natuurlijke omgeving zo vormgeven dat er ideeën ontstaan over gebeurtenissen die zich daar afspelen. Of, andersom: Gebeurtenissen aankleden met passende objecten zodat de gespeelde scènes nog meer betekenis krijgen. Dat alles natuurlijk op het denk- en werkniveau van de deelnemende kinderen.

"Uitgangspunt bij ons werken is de eigen inbreng van de kinderen. In voorbereidende oefeningen en opdrachten zullen we de kinderen uitdagen om hun associaties te formuleren en hun vormen te vinden in de omgeving waarin ze geplaatst zijn. Onderzoek, Interpretatie en Presentatie gaan hierbij stapsgewijs in elkaar over", aldus Mirjan Koldeweij.

De kinderen werken in kleine groepjes. Elk groepje gaat aan de hand van opdrachten op onderzoek uit. Na een eerste explorerende fase, waarin ze vanuit observaties van het gebied komen tot spel en tot aankleding van die ruimte werken ze, op basis van hun eigen belevingen verder, aan het ontwikkelen van hun eigen bouwwerk(jes) in die ruimte. Dit bouwen gaat met natuurlijke materialen zoals liggende takken, bladeren en andere voor de hand komende materialen die ze in het avontuurlijke bos tegenkomen. De natuur als inspiratiebron; kennismaking met nieuwe materialen geuren, kleuren en texturen.

Parallel aan dat bouwen wordt er steeds met de kinderen gewerkt aan het ontwikkelen van een toneelspel waarin tekst, beweging, klank en emotie de elementen zijn. In het ontwikkelen van dat spel wordt nadrukkelijk steeds uitgegaan van de associaties en ideeën van de kinderen. Op die manier worden ze geen materiaal van de regisseur, maar zijn zij zelf de makers van het eindproduct.

Een eindproduct dat op donderdagavond 20 oktober om 19.00 uur in Ruurlo kan worden aanschouwd door (groot)ouders, broers en zussen en andere familie en vrienden van de kinderen
Kinderen van 9 tot en met 13 jaar die in en om Ruurlo wonen, die geïnteresseerd zijn in het werken met Beeldende Kunst en Theater, maar daar weinig gelegenheid voor hebben, worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan deze Takkenweek. Het past helemaal in de doelstellingen van het Prins Bernhard Fonds om op deze manier kinderen die niet altijd in de gelegenheid zijn hun talenten te ontplooien een stimulerende impuls te geven.

Tijden
Maandagmiddag 17 oktober om 14.00 tot 17.00 uur. Dinsdag 18 oktober van 9.30 tot 16.00 uur. Woensdag 19 oktober van 9.30 tot 16.00 uur. Donderdag 20 oktober van 9.30 tot 21.00 uur. Deelnemers moeten zelf hun lunch. Voor drinken en fruit wordt gezorgd. Het is aan te raden om een jas, lange broek, dichte schoenen of laarzen mee te nemen.

Opgeven kan bij Mirjan Koldeweij 06-3089 3026, of Susan Waanders 06-21686887, mail: mkoldeweij@hetnet.nl. Vermeld naam, leeftijd, adres en woonplaats, telefoonnummer en mailadres. Er is plek voor 20 kinderen. Kosten zijn 15 euro.


takkenweken.wordpress.com

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden